Jste Licháč, nebo Suďák?

Lichá čísla dávají člověku potřebu být v něčem první, nespoutaný, vůdce, ten aktivní, ten, kdo vede. Lichá čísla dávají potřebu zlomit nudu, zvyklosti, stereotypy, vymanit z pravidel a posunout se dál či jinam. Licháči nenávidí lineární čas či události, proto neustále bojují s časem jako s něčím, co je chce chytit do vězení a vzít jim energii. Sudá čísla naopak mají potřebu se neustále ohlížet na druhé, naciťovat se na ně, ochraňovat je. Suďáci mají potřebu z velkého množství možností si nakonec vybrat to jejich pravé ořechové a v tom se čím dál více zdokonalovat až do úplné dokonalosti. Jakmile dosáhne nejvyššího stupně profesionality či odbornosti, ustanou, napíšou odbornou knihu, manuál, návod nebo shrnutí apod., vzdají se své pozice a stanou se hledači dalšího oboru, ve kterém by opět mohli od píky růst a dospět do skutečného Mistrovství.