Licháči nebo Suďáci

Datum narození v sobě kromě jiného ukrývá také odpověď na otázku, jaký způsob života je pro vás skutečně přirozený, aby vás život bavil a měli jste dostatek energie na všechno, co vás baví, co chcete tvořit, zažívat a poznávat.

Metoda „Lichá : Sudá“ (zkráceně LS, čti: el-eska) se řadí do rodiny metod praktické numerologie. Jejím autorem je Marek Ščotka. Je natolik jednoduchá, že ji hravě pochopí každý, kdo umí napočítat do deseti. Vychází z poměru počtu lichých a sudých čísel v datu narození. Nuly se nepočítají.

Lichá čísla znamenají neustálý pohyb a změnu, sólohráčství, potřebu osvobozovat se od zdržujících závazků, spěchání, nervozitu

Lichá čísla si můžet snadno představit tak, že se jedná o nadupané motory, které potřebují dělat něco pořádného, co jim stojí za to. Nesnesou jakékoliv omezení ani omezování. Dají přednost svobodě být single, sólo, sám za sebe, nikomu nepatřit, nikomu se nemuset klanět ani zodpovídat, jedině sami sobě.

Lichá čísla cítí na míle daleko byť i jen náznaky pokusů chtít je vlastnit, ovládat, přikurtovat řetězy k zemi, omezit je atd. Od malička se přesvědčují, .a osvobozování se. vnitřní neklid, určitá forma nervozity, pocity být chycen do pastí muset jít s davem, pomalostí, rolí závazků. a nutí člověka k neutuchající potřebě pořád něco dělat, být v pohybu, mít pocity spěchání a nestíhání, nezdržování se zbytečnostmi, stavět si před sebe jasný cíl a jít si za ním, občas i sobecky bezohledně, i přes zajetá pravidla, zvyky, nastavené hranice, dobré mravy, atd.

Na začátku jakékoliv cestyDoprovází jeNa začátku sepohybu, aktivity, pohyb, jít kupředu, potřeby zjednodušovatzbavování se se přiřazují kaase vám regenerovaly baterky. Odpověď na to, zda jste Licháči, nebo Suďáci, najdete velmi snadným a rychlým výpočtem ve vaše datu narození. Jde o poměr počtu lichých a sudých čísel, v jakém jsou v něm zastoupena. Pokud vám vyjde, že převažují lichá čísla, jste Licháči. Pokud převažují sudá čísla, jste Suďáci. To samozřejmě není všechno.

Výpočet poměru LS

Napište si vaše datum narození tak, jak jste zvyklí jej psát. Spočítejte si v něm nejprve počet lichých čísel. Klidně si je podtrhněte. Lichá čísla (slovensky: neparná) jsou 1 – 3 – 5 – 7 – 9. Zapište si tento počet. Nyní si spočítejte počet sudých čísel. Ta jsou 2 – 4 – 6 – 8. Zapište si tento počet. Pokud máte v datu narození číslo „0“, neberte jej v potaz. Pro náš výpočet ani pro tuto metodu to není důležité.

Teď si dejte své dva výpočty vedle sebe do poměru „Lichá : Sudá“ (čti: lichá ku sudá), udělejte mezi nimi dvojtečku a je to! Jsme na konci! To je všechno!

Právě se vám ukázalo, kdo ve skutečnosti jste a jaké vlastnosti máte v sobě přirozeně zastoupeny. Jste Licháč? Máte vyšší počet lichých čísel než sudých – alespoň o jedno? Gratuluji. Jste Suďák? Máte vyšší počet sudých čísel než lichých – alespoň o jedno? Gatuluji. Přečtěte si níže něco o sobě.

Příklad 1: Datum narození: 5. 11. 1975. Počet lichých čísel je 7 ks. Počet sudých je 0 ks. Poměr LS je tedy 7:0. A výsledek? Licháč jako Brno! Rozdíl o 7 ks.

Příklad 2: Datum narození: 4. 8. 1984. Počet lichých čísel je 2 ks. Počet sudých je 4 ks. Poměr LS je tedy 2:4. A výsledek? Suďák jako Brno! Rozdíl o 2 ks.

Příklad 3: Datum narození: 10. 7. 1960. Počet lichých čísel je 4 ks. Počet sudých čísel je 1. Poměr LS je tedy 4:1. A výsledek? Licháč jako Brno! Rozdíl o 3 ks.

Harmonizátoři – třetí skupina ze dvou

Vypočítali jste si poměr LS a vyšel vám stejný počet lichých a sudých čísel? Pak jste Harmonizátoři. Jste vyjímeční lidé už od narození. Umíte všechno a všechny kolem sebe harmonizovat a dávat do rovnováhy. Cokoliv. Kohokoliv. Kdykoliv. Váš poměr LS je např. 2:2, 3:3 nebo 4:4. Rozdíl je tedy 0.

Příklad 1: Datum narození: 2. 4. 1958, Počet lichých čísel je 3 ks. Počet sudých čísel je 3. Poměr LS je tedy 3:3. A výsledek? Harmonizátor jako Brno! Rozdíl o 0 ks.

Příklad 2: Datum narození: 8. 3. 2003, Počet lichých čísel je 2 ks. Počet sudých čísel je 2. Poměr LS je tedy 2:2. A výsledek? Harmonizátor jako Brno! Rozdíl o 0 ks.

Příklad 3: Datum narození: 22. 12. 1976, Počet lichých čísel je 4 ks. Počet sudých čísel je 4. Poměr LS je tedy 4:4. A výsledek? Harmonizátor jako Brno! Rozdíl o 0 ks.

Přirozená lichost a sudost

Vaše datum narození vám dává odpověď na to, jaký způsob života vám bude schopen nabíjet životní baterky přirozeně bez nucení a „doplňků stravy“, v souladu s vaším vnitřním rytmem a motorem. Vaše vnitřní přirozenost funguje spolehlivě a samoregulačně bez ohledu na to, jak a k čemu jste byli vedeni a vychováváni. Přirozenost je přirozená pro celé vaše tělo. Bude dobré, když se k němu přidá i hlava a nepůjde nepřirozeně proti němu. Přirozenost nelze ničím zapudit. Vždy si najde cestičku, jak se probít na povrch přes všechny vaše umělé masky. Být přirozený je jediný přirozený stav, kdy je v souladu celé tělo vč. hlavy a funguje jako jeden celek, jako jeden tým.

Moudré přísloví praví, že nemocný člověk myslí po dobu své nemoci jen na jednu jedinou věc – na své uzdravení. Zdravý člověk narozdíl od něj myslí na tisíce věcí najednou, používá fantazii a kreativitu, učí se od svých vzorů, zkouší, překonává, hltá život všemi póry…

Přesně tak je to i s Licháčem, kterého učili chovat se jako Suďák. Stejné to má i Suďák, který se musel dlouho oblékat do nepřirozené masky Licháče. Oba jsou nepřirození a tudíž nemocní. Oba myslí pouze na jedno – na své uzdravení. Netvoří, nežijí, strádají v neviditelném vězení.

Licháči s rozdílem LS 1 a 2 – Diplomati

Počítali jste si datum narození a vyšel vám poměr LS např. 4:3, 4:2 nebo 5:3, tedy rozdíl pouze o 1 a 2? Pak jste Licháči s podstatným vlivem sudých čísel.

Jste stvořeni pro skvělý, úspěšný a spokojený aktivní život v normálním světě běžných smrtelníků. Žádné nepraktické okázalé hogo-fogo, žádné velké vyskakování v médiích ani komerční sláva není pro vás to pravé ořechové. Takhle hezky v klídku normální menší rodinný podnik nebo malá až střední firma, rodinka s dětičkama a spoustou přátel, se kterýma se všema se osobně znáte a máte něco společného, aktivní společenský život v rozsahu obce nebo sousedské komunity, atd. Zkrátka prototypy parádních spolehlivých lidí, se kterýma je radost být kamarád. Vaší přirozeností je dlouhodobě stabilní život postavený na praktických jistotách a vaší užitečnosti, na přirozené inteligenci, pevných vztazích, rodině, zázemí atd.

Samozřejmě, občas míváte své vlny, kdy se o slovo přihlásí přehršel lichých čísel, co si žádají velké vzrušení a porušení pravidel. Samozřejmě, že jim dáte adekvátní krmivo, aby se nažraly, a docela drze a navzdory dobré pověsti se urvete z řetězu v předem vytipovaném bezpečném směru, abyste si zbytečně neohrozili vybudovanou dobrou pověst a skvělé CV. V pravý čas se ve vás ozve suďácké svědomí, vystřelí airbagy sebekontroly a umírněnosti, vytáhnete brzdný padák a jak jste měli hezky našlápnuto a rozmáchnuto či natúrováno na motorech, tak se zase hezky ve vší slušnosti zkrotíte, vyfouknete balóny, pouklízíte po sobě a jede se dále. Důležité nebylo dojít na konec vzrušení, ale prožít si celým tělem, že ten bejk ve vás stále je, že ho máte k dispozici a že je mu ve vás dobře.

Licháči s rozdílem LS 3 – 8 – Vůdci

Počítali jste si datum narození a vyšel vám poměr LS např. 4:0, 4:1, 5:0, 5:1, 5:2 nebo 6:0, 6:1, 6:2, 7:0  či dokonce 8:0? Tak to tedy vítejte v nelítostném světě extrémních Licháčů. Jste jako ve vlčí smečce, kde se učíte tvrdá pravidla hierarchie. Neustále. V každém prostředí od začátku. Hierarchie je všude jiná a ještě se neustále mění. Kamkoliv přejdete ze starého do nového prostředí (vč. návratu z práce domů), první, o co se podvědomě zajímáte, je „kdo je tady šéf – hlava smečky?“, který tady tomu dosud velí. Musíte si totiž co nejrychleji v sobě ujasnit, v jakém postavení vůči němu právě jste – zda poskok, co šéfovi nesahá ani po kotníky, zda odborář, co je logický i pod trenýrkama, co je věčný kritik čekající na sebemenší chybu šéfa, aby nad ním mohl na pár okamžiků zvítězit a ochutnat, jaké větry vanou tam nahoře na trůnu, nebo zda jste právoplatný následník trůnu – konkurent a vyzyvatel alfa samce, protože už je opotřebovaný, zastaralý a čím dál víc nemohoucí. To pak zažehnete revoluci a setnete alfovi nemilosrdně hlavu.

… to be continued …

Lichá čísla dávají člověku potřebu být v něčem první, nespoutaný, vůdce, ten aktivní, ten, kdo vede. Lichá čísla dávají potřebu zlomit nudu, zvyklosti, stereotypy, vymanit z pravidel a posunout se dál či jinam. Licháči nenávidí lineární čas či události, proto neustále bojují s časem jako s něčím, co je chce chytit do vězení a vzít jim energii. Sudá čísla naopak mají potřebu se neustále ohlížet na druhé, naciťovat se na ně, ochraňovat je. Suďáci mají potřebu z velkého množství možností si nakonec vybrat to jejich pravé ořechové a v tom se čím dál více zdokonalovat až do úplné dokonalosti. Jakmile dosáhne nejvyššího stupně profesionality či odbornosti, ustanou, napíšou odbornou knihu, manuál, návod nebo shrnutí apod., vzdají se své pozice a stanou se hledači dalšího oboru, ve kterém by opět mohli od píky růst a dospět do skutečného Mistrovství.