30.1.2016

O mně

Můj medailónek – stručně a jasně, ať víte

* Narozen jsem 5. 11. 1975 v Ostravě v 7:35 hod., znamení Štír, ascendent Štír, životní číslo 29 / 11 / 2

* Bydlím a pracuji v Ostravě. Jsem ženatý od r. 2004 – manželka Žaneta (Štírka, 1975), otec 3 dětí (Filip, Alexej a Zoe)

* Kariéra a práce do roku 2002: Dělal jsem všechno možné, od prodejce aut, přes obchodního zástupce s malířským nářadím a potřebami až po manažera prodeje malířských barev a stavebních hmot v naší rodinné firmě. To všechno bylo před tím než…

* Kariéra a práce od roku 2002: Byl to magický rok. Potkal jsem svou budoucí ženu Žanetu, založil Masérnu Na Dlani (www.masernanadlani.cz), pustil se na volnou nohu a stal se hledačem masérského a etikoterapeutického Grálu. 🙂 Od té doby jsem se stal přesně tím masérem, jakým jsem snil se stát, měl na všechno svůj vlastní systém a vlastní masérské metody, vymyslel jsem kariérový a patronační systém pro maséry, učil jsem v masérských kurzech své vlastní metody, zakládal další provozovny, zprovoznil síťovou spolupráci maséren s různými vhodně doplňujícími odborníky … bylo toho moc, co jsem si zažil v masérském světě. Kromě toho jsem se stal také přesně tím alternativním diagnostikem a terapeutem, jakým jsem snil se stát. A opět – mám na všechno svůj systém a metody, o kterých veřejně přednáším a které vyučuji ve svých kurzech. Využívám rozsáhlé znalosti z oblasti Reiki, numerologie, rodinné terapie, Tarotu, etikoterapie a regresní terapie. Co mě čeká dál? … Kdo ví. Začnu asi psát knihy a paměti! 🙂

* Z těch známějších metod – jsem autorem metody Rodinné trojúhelníky, Těhotenská rovnice, Živlová diagnostika, Cover masáží atd.

V současné době se zaměřuji především na přednášky, lektorství a na individuální pomoc lidem coby alternativní diagnostik a terapeut. Mou doménou jsou vztahy v mateřských rodinách, patrtnerské vztahy, ne/-výchova dětí, zastavování rodových zátěží (prokletí) po předcích atd. Mou celoživotní vášní je zkoumání souvislostí mezi komplikovanými lidskými osudy a způsobem fungování mateřských rodin, ve kterých klienti vyrůstali a učili se žít. Jsem toho názoru, že kvalita našeho života je dána a zásadně formována situací, ve které se rodina při našem příchodu nachází, dále také naše pořadí narození mezi sourozenci, okolnosti našeho početí, průběh našeho těhotenství, porodu a prvních devíti let života. Všechno ostatní pozdější, co nás v životě potkává, je už jen opakováním dřívějších situací, chyb a nezpracovaných nedostatků.

 

Jak jsem začal (tedy ta část od roku 2002, kdy jsem potkal Žanetku)

Všechno to, jakého mě znáte dnes a kdo jsem, pro mě začalo oficiálně v přelomovém roce 2002 jako jedna obrovská, dlouho tlakovaná vlna událostí a změn. Bylo to krátce po mém návratu z několikaletého života ve Zlíně do Ostravy. Byl to přesně ten čas, kdy jsem se seznámil s mou ženou Žanetou a jejím synem Filipem a kdy jsme začali spolu ze dne na den žít jako rodina. Byl jsem postaven před hotovou věc a léčba rodinným šokem, zdá se, zabrala :-). Byl to přesně ten čas, kdy jsem založil dnes již legendární Masérnu Na Dlani. Všechno bylo úplně nové, neobroušené, vratké, nevyšlapané … Bylo to o učení se podnikat, masírovat, řídit novou rodinu, vyznat se v partnerském vztahu, vzdělávat se atd. Zpětně, když se na to dívám, smekám tomu, jak jsme to všichni, kdo do toho byli vtažení se mnou, ustáli. Nejen moje nová (první) rodina, ale také masérna a svět masérský se stal hlavním středem mého nového světa. Skrze tyto dva pilíře jsem se začal velmi rychle realizovat, rozvíjet, skládat si novou osobnost, objevovat jednoduchá pravidla na osobní, rodinný i podnikatelský život krok za krokem. Byl to úplný fičák, který nekončí ani dnes.

 

O mé práci alternativního maséra, diagnostika a terapeuta

Na začátku jsem byl nejprve nadšený nezkušený masér plný ideálů a odhodlání. Chtěl jsem dělat pravou maséřinu, tu komplexní, léčebnou, alternativní, energetickou a transformační, nikdy ne tu bezduchou otrockou neosobní mechanickou dřinu u masérského stolu jako mí „kolegové“ v lázních, rehabilitačních centrech, na bazénech a jinde. Jejich pojetí maséřiny mi nikdy nedávalo smysl ani ze strany maséra, ani ze strany klienta a vždycky jsem je stavěl svým žákům jako varování, jak mohou dopadnout, když zapomenou na svůj masérský Grál. Účinnost takové práce, navíc hrazené žebráckou almužnou pojišťovnou, byla zpravidla nulová a krátkodobá. Chtěl jsem být masér, který kromě okamžité účinné pomoci naučí své klienty během jediného setkání také rozumět tomu, co a proč se jim v těle děje, i tomu, že jejich potíže mají svou příčinu v závadném myšlení a v blokovaném prožívání emocí, i tomu, ten tyto blokace jsou pouze odrazem jejich vnitřní morálky a etiky neboli hodnotového žebříčku či vnitřního desatera, který si v sobě vypěstovali celým dosavadním životem od početí až do dneška. Tedy že jejich tělo je odrazem kvality prožívání jejich emocí, že prožívání emocí je odrazem jejich myšlení a že myšlení je odrazem povědomí a práce s momentálním či dlouhodobým smyslem života vč. představ o minulosti i budoucnosti zároveň. Tehdy mně bylo 26 let a nebyl jsem prý důvěryhodný, že prý je to moc jednoduché a idealistické, co říkám. Ať to prý nejprve dokážu vlastním životem a pak že mi uvěří. Tahle výzva se mi moc líbila a líbí dodnes. Dokonce jsem na ni postavil svou „pověst“ – nic z toho, co lidem radím, není vycucané z prstu, ale poctivě na vlastní kůži odžité.

Ano, byl jsem od prvního dne své kariéry velmi netradiční masér. A přineslo to zázračné ovoce. Nevzdal jsem se svého snu a tento sen se mi už po pár letech nádherně splnil. Inspiroval jsem obrovskou skupinu lidí, kteří navždy změnili způsob nazírání na sebe a okolní svět. Stal jsem se vyhlášeným a vyhledávaným masérem, za kterým se na doporučení sjížděli lidé z celé republiky i ze světa, a zejména ti, s kým si běžná medicína už nevěděla rady. Byl jsem velmi, velmi, velmi vytížený muž s diářem plným na dlouhé týdny dopředu. Všechno se mi dařilo, byl jsem po všech směrech naplněný. Velmi často se kolem mě děly soukromé zázraky ve smyslu spontánního vyléčení, uvolnění, pochopení, smíření, odpuštění atd. a já byl toho svědkem. Až tu jednoho dne…

Největší zázrak, který jsem zažil, je narození mých dětí – nejprve syna Alexeje, později dcery Zoe.

Po 15 letech aktivní maséřiny jsem si řekl dost, že už mi to stačí. Postupně jsem se z oboru stáhl a dnes si nechávám prostor už jen pro mé velmi blízké klienty, kteří se mi stali přáteli. Více úspěchu už nebylo kam dávat. Stejným směrem nebylo kam dál růst. Přestalo mě bavit setkávat se s lidmi teprve až ve chvílích, kdy už byl oheň na střeše a jejich problém viditelně provalený na svět. Už mě nebavilo dělat hasiče na jejich požáry. Tuto rovinu masérství jsem s láskou a plnou důvěrou předal do rukou mým skvělým kolegům z Masérny Na Dlani a vydal se jako poutník dál k dalšímu „městu“.

V roce 2017 pro mě skončila jedna legenda a zároveň začala druhá. Etapa lektora, alternativního diagnostika a etikoterapeuta. Nesmírně mě přitahuje možnost pracovat s lidmi na změnách v jejich myšlení a životních postojích těch, které jsou pro ně závadné a škodlivé a způsobují zhmotňování se do fyzického těla v nejrůznějších podobách od bolestí až po selhávání systémů a imunity. Začala mi éra alternativního diagnostika a etikoterapeuta, který už klienty nemasíruje, ale který s nimi vede fascinující diagnostický a terapeutický rozhovor. Samozřejmě, že i nadále vycházím z rozsáhlých poznatků z mé každodenní masérské praxe. A opět se dějí soukromé zázraky. Pracuji nejen s jednotlivci, ale také s páry, rodinami i pracovními kolektivy.

 

Co mě zrovna teď fascinuje

Fascinují mě mezilidské vztahy, vliv výchovy společenských norem, rodové dispozice a prokletí, role v různých systémech lidské společnosti, cykličnost (nejen ta ženská, menstruační), atd.

Fascinují mě rituály – od těch nejběžnějších každodenních jako je mytí zubů, stravování, vylučování aj., přes ty složitější jako jsou přechodové rituály mezi různými etapami vývoje (smrt starého znamená zrození nového) aj., až po ty velmi složité jako jsou transcendentní změny vnímání reality, času nebo prostoru (nikoliv však omamnými prostředky, ale spíše vysokovibračními stavy např. dojetí až k slzám, tantra, orgasmus, stavy blaha apod.), archetypální doteky naší prapodstaty jako je embryologie a vývoj plodu v děloze matky atd. Je toho tolik ke zkoumání a zažívání!

Vším tím, co už jsem zažil, co vím a umím, zastávám jediný pro mě možný přístup k mé práci a klientům – komplexní holistický přístup. Nikoho nelze vytrhávat z kontextu jeho života (ani vnitřního, ani vnějšího) a dívat se na něj povrchně lacinou kauzální optikou a potlačovat důsledky bez znalostí přesných příčin. Přistupuji ke klientům zásadně jako k celistvým bytostem (tělo + mysl + duše), které mají v sobě ucelenou realitu. Na chvíli, nebo i na dlouho se stávám nedílnou součástí jejich reality, často i důležitým milníkem.

 

A mé know-how? Přece „Jednoduchá řešení EXISTUJÍ!“ Toť vše.

Celé mé know-how a autorské metody, které používám v odborné praxi, stojí na vědění, že všechny složitosti a potíže mají vždy jednoznačné, snadno vysvětlitelné motivy a příčiny, a tím i jednoduchá řešení. Žádné řešení není ve skutečnosti pravým řešením, pokud není zcela jednoduché a přímé. Bez toho to je pouze skrytá či otevřená forma manipulace, sebeobelhávání, odvádění pozornosti a počátek vzniku nebezpečné závislosti! S tímto předpokladem přistupuji ke všemu, co mě v odborné praxi i v osobním životě potkává. S překvapivou přesností a rychlostí lidem pomáhají jednoduchosti např. příklady z pohádek jako mávnutím kouzelného proutku uzdravovat jejich zdraví, vztahy i život, navracet je zpět k přirozenosti, vášnivosti, tvořivosti, fantazii, hravosti a nadhledu. Své poznatky a metody předávám lidem k užitku také formou veřejných přednášek a kurzů.

 

Má vlastní rodina

S mou ženou Žanetou a jejím/naším synem Filipem jsme se poznali kdysi dávno na začátku horkého léta dne 7. 7. 2002. Po dvou letech společného soužití jsme se vzali za mimořádně romantických okolností jako dva vedoucí na dětském letním táboře na Rusavě dne 27. 7. 2004. Od té doby jsme stále spolu, nerozvedení. 🙂

Syn Filip mě přijal asi po dvou hodinách známosti za svého tátu a já se stal jeho hrdým otcem. Dodnes na to se smíchem vzpomínáme. 🙂 Se Žanetkou tedy máme celkem čtyři děti  – jejího syna Filipa (1995, beran, živ. č. 9), nenarozenou dceru Petru (1997, pravděpodobně lvice), spolu pak syna Alexeje (2007, beran, živ. č. 1) a dceru Zoe (2009, střelkyně, živ. č. 7).

Musím se vám nahlas přiznat, že moje vlastní rodina v mém životě hraje tu nejvíce důležitou roli ze všech. Rodina je pro mě nedotknutelné TOP10 a natolik klíčová věc, že jejímu fungování věnuji největší kus svého času a životní energie. Rodina mě definuje celého, kdo jsem. Bez mé rodiny bych už nechtěl existovat. Proto když nejsem zrovna doma, buduji si silná přátelství podobná rodinným vazbám všude okolo sebe, kdekoliv se nachomejtávám. Okamžitě od první chvíle s lidmi navazuji vřelé přátelské vztahy a všemožně si hýčkám ty, kteří jsou mi blízcí.

 

Má mateřská rodina

Pocházím z velmi rozvětvené a komplikované rodiny. V rodu je nám mužům vlastní obrovská tvrdohlavost až paličatost, nesmírná pracovitost a houževnatost, rodinný aspekt (pro rodinu obětujeme všechno), společenský význam pro okolí, umělecké sklony zejména pro literaturu a hudbu, a tak trošku vymaňování se z řádu a zaběhaných kolejí.

Do mateřské rodiny jsem se narodil 5. 11. 1975 v 7:35 h ráno jako prvopočaté prvorozeně. Jsem štír, ascendent mám štíru a životní číslo 29/11/2. Jsem nejstarší ze 3 porozených dětí. Kolik srdíček však tlouklo v mámině děloze celkem, mi zatím zůstává tajemstvím. Vy, kdo už jste byli na mém semináři Rodinné trojúhelníky, víte, jak zásadní informace to pro běžný život člověka je. Můj táta Pavel je ve znamení Váhy (1951) a máma Rak (1955). Mladší bratr Pavel je Blíženec (1979) a nejmladší sestra Eva stejně jako já, moje babička a teta také Štír (1984). Je to u nás prostě přeštírováno! 🙂 A to ani zdaleka ještě není všechno! Moje žena je také Štír jako já, stejně tak je Štír její máma – moje tchýně! 🙂

 

Můj osobní život

Osobní život? :-))) To je nějaké sprosté slovo, že? 🙂

Za dosavadní život jsem si prošel mnoha různými světy a společenskými vrstvami – od těch velmi spodních až po ty high-society. Nikde jsem v nich však nezůstal doma. Mám totiž toulavou a zkoumavou povahu poutníka. Vše se změnilo s příchodem Žanetky a Filipa do mého života. Zakořenil jsem a výrazně ztaťkovatěl (čti: ztloustnul!) Po mnoha stěhováních a toulkách po světě bydlím v současné době ve své rodné Ostravě, dokonce i rodné vesnici Antošovice blizoučko u hranic s Polskem i s celou rodinou.

Ve volném čase se věnuji pozorování a dalšímu rozvoji svých poznatků, rodině, domu, hudbě a spisovatelství. Fascinuje mě příroda a vesmír. Fascinuje mě, jaký mají řád a jak fungují neomylně a synergicky v soustavách podobností od nejmenších částeček až po ty nejsložitější celky. Přesně tento princip podobnosti „co je v malém, je i ve velkém a naopak“ používám ve své každodenní odborné praxi při práci s lidmi.

 

Dříve než využijete mých služeb, měli byste vědět, že …

Miluji svůj život, rodinu, přátele a svou práci. Je to pro mě nevysychající pramen nejrůznějších výzev ke zvládnutí a zdroj příležitostí k Poznání.

Miluji dostávat od svých klientů náročné výzvy ke zvládnutí. Beru je velmi vážně, a proto k nim přistupuji obezřetně, komplexně a s největší úctou k projevené důvěře v mé schopnosti. Ve své práci nezapomínám na žádný viditelný či neviditelný detail, který by dříve či později mohl hrát klíčovou roli.

Miluji pomáhat lidem a sám se přitom učit novým věcem, posouvat se a rozšiřovat si své Poznání. Někdy nevím, co z toho je pro mě přednější! 🙂

Miluji pomáhat klientům nacházet v jejich situacích a stavu geniálně jednoduchá řešení s potenciálem okamžitého řešení a změny k lepšímu. Miluji s nimi zažívat silné „Aha!“ momenty, kdy secvaknou všechny podstatné souvislosti do jednoho obrazu a konečně pochopí svou situaci a stav jako jeden celek v příběhu a poznají sami, co s tím mohou dělat dál. Nabydou pocit znovuchycení opratí svého života pevně do rukou a že si to mohou od teď už opět řídit sami a mít vše podstatné pod kontrolou.

Miluji na klientech okamžiky uvolnění dlouhodobě zablokovaných emocí, jejich neříditelné dojetí a silné odhodlání něco doopravdy změnit. Miluji uvolnění starých tíživých stínů a obručí kolem duše, propuštění různých vnitřních bubáků a démonů do výslužby a bezzubého důchodu. Miluji fandit mým klientům při postupném zavádění změn do jejich běžného života.

Miluji napínavé příběhy s dobrým koncem. Nade vše proto miluji pohádky, souboj dobra a zla, celou říši nekonečné fantazie. Jsem u vytržení, když se nám podaří fantazii znovu otevřít i v takovém člověku, který už dávno na pohádky a dobro nevěří, pro kterého se život stal temnou bažinou, kde se všechno krásné utopilo a kde přestal doufat a věřit v něco lepšího.

Věřím ve světlo a dobro v lidech. Věřím, že v žádném člověku nemůže nikdy umřít jeho dětský svět, že se jen může na čas schovat velmi hluboko pod nánosy rodového prokletí a temnotu rodičů a jejich předků. Věřím v přírodu a v její zázračnou schopnost nás zjednodušovat, vracet k přirozenosti, vyléčit z neduhů, láskyplně nás ukonejšit, nasytit a přijmout zpátky do sebe. Věřím ve Vesmír a v jeho smysl pro fair-play. Věřím, že nám chce být dobrým rodičem, přítelem a průvodcem zároveň. Věřím, že to s námi od začátku myslí dobře a že se chce u toho našeho každodenního pachtění se za fantasmagorickými fatamorgánami dobře pobavit. Věřím, že má pro nás všehny v pravý čas připravenou skutečnou nezkreslenou Pravdu a geniálně jednoduchá řešení vedoucí přímo k ní. Věřím v jeho smysl pro humor, pro ironii a nadsázku.

Miluji dostávat od klientů taková zadání, která mě dokáží zaujmout a nadchnout už po pár vteřinách, pohltit mě celého a rozhořet touhou chtít jít do toho s plným nasazením. Miluji používat svou nadšenost pro věc, svou zvědavost, zvídavost a nezkrotnou vášeň hledat Světlo na konci tunelu. Miluji dostávat od klientů takové výzvy, které mě dokáží pro svou závažnost a naléhavost zapojit pro vyšší smysl – pro ochranu slabších a nezkušených, pro ochranu jejich křehkosti a nevinnosti, pro obnovu kontaktu s nekonečnou říší fantazie a přírody v člověku. Miluji se do takových výzev obouvat a zapojovat každým centimetrem svého já.

Miluji dostávat od klientů takové výzvy, kde se mohu téměř naplno pustit z řetězu, ve kterých mohu drze porušovat hranice typu „to si neumím představit“ nebo „to nepůjde“ a způsobit tím hotovou explozi starých klišé a naučených závadných programů, odstartovat nezadržitelnou revoluci změn, puknutí starých světů.