23.2.2016

Služby

Rozdělení služeb

 • Pro jednotlivce
  • Osobní konzultace, rozbory a poradenství na míru
  • Diagnostika (alternativní čtení) nemocí, fyzických a psychických omezení, bloků a tělesných proporcí
  • Rozbory osobnosti podle data narození, pořadí mezi sourozenci, podle znamení a živlů, podle pohlaví atd.
  • Rozbory jednotlivých předurčeností dítěte tak, aby bylo např. snazší jej „vhodně vést“ směrem k jeho individualitě, a to s ohledem na kontext celé rodiny
  • Etikoterapie – osobní průvodcování při zavádění vědomých změn v životě, myšlení, zdraví, vztazích atd.
  • Zážitkové rituální masáže

Ve službách pro jednotlivce využívám vlastní diagnostické, masérské a terapeutické metody a postupy, které jsem si vyvinul díky mé každodenní odborné praxi na základě rozsáhlých znalostí a dovedností z mnoha oborů. Všechny tyto metody a postupy veřejně přednáším a vyučuji. Jde např. o Praktickou numerologii, Živlovou diagnostiku, Živlovou kotvu, Rodinné trojúhelníky, Těhotenskou rovnici, Čtyři a jednu fázi vztahů, Sedm fází ženy a muže atd.

 • Pro rodiny či pracovní týmy
  • Rodičovské konzultace, porady vedení týmu
  • Rodinné či týmové porady, rozbory a poradenství
  • Rozbory fungování rodinného systému ve vlastní rodině
  • Rozbory fungování rodinných systémů obou mateřských rodin
  • Rozbory fungování rodových zátěží (prokletí) v rodových liniích
  • Rozbory mechanismů přenosu rodových prokletí a zátěží na potomky
  • Rozbory vlivu fungování předchozích partnerských vztahů či rodin na aktuální vlastní rodinu
  • Rozbory podobnosti mezi mateřskými a vlastními rodinami (dědičnost osudů po předcích)
  • Rozbory příčin a vlivu hraničních událostí např. svatby, porodů, stěhování, rozvodů, úmrtí, potratů
  • Rozbory jednotlivých rolí ve vlastní rodině

Ve službách pro rodiny či pracovní týmy jde o velmi komplexní službu a přístup. Každou rodinu můžeme řešit jako pracovní tým a naopak. Co platí v jednom, to se odráží do druhého. Každý pracovní tým je tak kopií některého konkrétního rodinného systému, zpravidla majitele firmy či jejího zakladatele. Pracovní tým je náhradní neboli zástupná rodina, která poskytuje svým členům kromě pracovní náplně také skvělý diagnostický a terapeutický prostor – rodinnou konstelaci. Každý člen rodiny nebo pracovního týmu musí vědět, o co takové rodině jde, jaký je její směr a cíl, kdo ji vede, kde přesně se tomto systému nachází jeho místo, co přesně tam má dělat a jak to dále a úzce souvisí s ostatními členy týmu či rodiny.

 • Pro laickou i odbornou veřejnost
  • Lektorství
  • Pořádání akcí, kurzů, přednášek,
  • Organizace festivalů Květ života www.festivalykvetzivota.cz
  • Diskusní skupiny na Facebooku
 • Pro odborně zaměřené zájemce a přímé žáky
  • Vzdělávací, propagační a osvětové projekty
  • Start-Upy projektů viz. např. www.masernanadlani.cz nebo www.antakarana.cz
  • Patronace začínajících masérů
  • Garanční činnost – vedení začínajících OSVČ kolegů jak po odborné stránce, tak i při uplatnění v oboru a nalezení si vlastní pozice na trhu služeb, zajišťování masérských služeb pro jednotlivce i firmy
  • Publikační činnost – autorské články, skripta, manuály a knihy

 

Od roku 2002 se aktivně zabývám alternativní medicínou, alternativními diagnostickými metodami, etikoterapií a masérstvím. Pomáhám a provázím své klienty vědomými změnami v jejich životě, myšlení, zdraví, vztazích, výchově nebo podnikání.

Pomohu ti postavit se pevnýma nohama na zem a porozumět sám sobě. Začneme logikou a odhalováním logických souvislosti díky alternativní diagnostice. Pochopíš, co se to v tobě nebo okolo tebe děje, odkud a proč se to vzalo, co ti to má ukázat a co se s tím dá dělat. Rozhodneš se, jestli chceš opravdu něco začít vědomě měnit, nebo to necháš běžet dál bez změny.

Rozhodneš-li se pro vědomou změnu, otevřeš tim prostor pro naši spolupráci ve smyslu alternativní terapie, tedy postupných změn krok za krokem. Budu tě provázet a pomáhat ti. Rád se s tebou pustím také do řešení i tak náročných témat jako např. do uzdravení tvých partnerských vztahů, manželství, rodiny, rodinných vztahů ať už ve tvé mateřské, či vlastní rodině, do zastavení vašeho rodového prokletí a opakování osudů po předcích, do vytvoření zdravého domova pro tvou rodinu a děti, do uzdravení tvého podnikání a atmosféry ve firmě.

Pomáhám jednotlivcům, párům i rodinám, pomáhám firemním týmům. Používám své vlastní metody a postupy, které většinu z nich zároveň také veřejně vyučuji ve svých kurzech po celé ČR a na Slovensku. Cílem mé pomoci a naší spolupráce bude zavedení vědomých změn ve tvém životě, zjednodušení tvého myšlení a fungování, přirozené zdraví, dostatek životní energie, chuť tvořit a měnit se, být v pohodě a udržovat se ve svém „Flow“.

 

Popis jednotlivých služeb

 

Psychosomatika a symbolika těla

V tomto setkání  celkového zdraví opírající se o viditelnou a neviditelnou symboliku těla, o anamnézu, o závěry diagnostického obrazu člověka, o veškeré dosavadní zkušenosti a znalosti a také samozřejmě o intuitivní na/-vyciťování. Odhalte pomocí psychosomatiky a symboliky těla skryté příčiny vašich potíží a bloků ve zdraví, vztazích, v práci a při výchově dětí. Všechno dobré i zlé začíná nejprve v naší hlavě a nejprve jako myšlenka, představa či obraz. Cítíme vzrušení nebo strach. Pokud se v nás zabydlí a dostatečně krát zopakuje, pak se může zhmotnit až do naší fyzické reality, především do těla. Pomohu vám najít a pojmenovat příčiny vašich bolestí a bloků tam, kde byste je určitě nehledali nebo neviděli.

 • Objednávejte se telefonicky PO – PÁ od 9 – 18 hod. na čísle (+420) 608 808 664.
 • Cena setkání se řídí podle hodinové sazby 600 Kč/hod. | Platba v hotovosti na místě. Více v sekci Ceník.
 • Informujte se u mě o možnosti darovat tuto službu formou předplaceného dárkového poukazu.

 

Numerologie osobní, vztahová, pracovní a rodinná

V osobní numerologii provádím rozbory data narození, osobních dispozic a životního potenciálu, zdraví, práce, smyslu života atd. V numerologie rodiny či týmů provádím rozbory partnerských vztahů a rodinné / týmové situace, návrhy řešení a využití potenciálu, nastavení vhodných kanálů pro komunikaci, atd.

 • Objednávejte se telefonicky PO – PÁ od 9 – 18 hod. na čísle (+420) 608 808 664.
 • Cena setkání se řídí podle hodinové sazby 600 Kč/hod. | Platba v hotovosti na místě. Více v sekci Ceník.
 • Informujte se u mě o možnosti darovat tuto službu formou předplaceného dárkového poukazu.

 

Rodinné trojúhelníky

Rodina je naprostý základ všeho ostatního v životě. Metoda Rodinné trojúhelníky je má vlastní autorská metoda, která nám slouží jak pro diagnostiku, tak i zároveň pro terapii. Pomocí ní diagnostikujeme a pojmenováváme skutečné fungování vaší rodiny a vaší mateřské rodiny a hledáme podobnosti opakovných naučených vzorců. Často do toho ještě přidáváme fungování s kolegy ve vaší práci, protože co si budeme povídat – rodinu si člověk tahá všude s sebou, ta se nedá odpárat, a co si řešíte doma, to samé si zároveň řešíte i v práci nebo samotnou prací. Jde nám o pojmenování zdravého rodinného systému a jeho fungování, definování rolí a pozic, do nich si pak vsadíme konkrétní postavy a určíme jim role a cesty k nápravě. Změní se vám pohled na dosavadní fungování v rodině i v práci, na vaši skutečnou roli v ní, na skutečné zdroje vaší životní energie a inspirace, na způsob distribuce emocí, pozornosti a lásky, na důležitost návratu „zmařených dětí“ (potratů) do aktivního rodinného kruhu, na specifický přístup k tématům intimity a imunity, na léčivou sílu a duchovní magii rodiny, na celý rodinný kruh.

 • Objednávejte se telefonicky PO – PÁ od 9 – 18 hod. na čísle (+420) 608 808 664.
 • Cena setkání se řídí podle hodinové sazby 600 Kč/hod. | Platba v hotovosti na místě. Více v sekci Ceník.
 • Informujte se u mě o možnosti darovat tuto službu formou předplaceného dárkového poukazu.

 

Těhotenská rovnice

Těhotenská rovnice je podobně jako Rodinné trojúhelníky nebo Rodová anamnestika další z mých vlastních autorských alternativních diagnostických a terapeutických metod. Je postavena na předpokladu, že to, co si dnes nezvládneme přiznat, prožít, vyřešit a propustit, to se nám nahromadí na jedno místo v těle a spánkem uloží do měkkých tkání k pozdějšímu dořešení. Perioda, kdy se nám to v životě znovu nabídne a otevře k dořešení, je přesně za 9 let – na den přesně. Proto všechno, co dnes prožíváme jako neutrální stav nebo ještě hůře – jako negativní stav, je tu proto, že jsme to před 9 lety na den přesně nedořešili. Takto můžeme skákat zpětně nebo dopředu co 9 let až do našich prvních devíti let, kdy jsme se učili vše podstatné pro život v nejbližším rodinném kruhu. Tam jsme se to pravděpodobně naučili blbě, čehož je dnešek opakovaným důkazem. Jenže tato metoda zde nekončí. Odpovídá i na otázku, proč jsme museli mít zrovna my tuto negativní zkušenost v prvních devíti letech? Souvisí to s emočním scénářem našeho porodu. A ještě dál … že emoční scénář porodu byl přesným odrazem emočního scénáře našeho těhotenství. A ještě dál … že emoční scénář naše těhotenství byl přesnou kopií emočního života naší matky od jejího narození až do okamžiku našeho početí! Takto jsme schopni logicky odhalit za plného vědomí velmi hluboce skryté souvislosti a příčiny vašich potíží ve zdraví a kdekoliv v životě vč. opakovaného zrcadlení na vaše potomky a jejich potomky.

 • Objednávejte se telefonicky PO – PÁ od 9 – 18 hod. na čísle (+420) 608 808 664.
 • Cena setkání se řídí podle hodinové sazby 600 Kč/hod. | Platba v hotovosti na místě. Více v sekci Ceník.
 • Informujte se o možnosti darovat tuto službu jako formu předplaceného dárkového poukazu.

 

Anamnestika rodových linií

Ve vašem rodu se ukrývá klíč k životnímu štěstí. Jen co splatíte dluh, můžete si dělat zdánlivě, co chcete. V tomto setkání jde o rozbor rodu a rodového zatížení, důsledky rodového prokletí na vás a zastavení jeho přenosu na vaše potomky vč. těch teprve budoucích, nežádoucí dědictví nemocí, strachů a osudů po předcích, ukončení začarovaných kruhů. Všimli jste si, že se ve vaší rodině opakují určité zdravotní, psychické, duševní, výchovné nebo osudové vzorce? Žijete a jednáte podobně jako některý z vašich rodičů či prarodičů? Přijde vám to nefér, nechcete to, ale zároveň nevíte, co s tím a jak to ukončit? Pojďme se na to podívat spolu a najít cestu, jak vystoupit ze začarovaného kruhu.

 • Objednávejte se telefonicky PO – PÁ od 9 – 18 hod. na čísle (+420) 608 808 664.
 • Cena setkání se řídí podle hodinové sazby 600 Kč/hod. | Platba v hotovosti na místě. Více v sekci Ceník.
 • Informujte se u mě o možnosti darovat tuto službu formou předplaceného dárkového poukazu.