23.2.2016

Služby

Individuální osobní konzultace a SKYPE konzultace nadálku

Při osobních konzultacích jsme spolu sami, beze svědků, v příjemném prostředí, mezi čtyřma očima. Můžete tak se mnou řešit vše, na co si jen troufnete, co vás tíží a zajímá, co byste před jinými třeba nikdy neotevřeli. Zpravidla spolu řešíme různá témata, které přináší běžný i nevšední život. Jsou to např. fungování těla a zdraví, děti a výchova, partnerské vztahy a jejich náprava, těhotenství a porody, potraty a interrupce, rodina a děti, spojované rodiny a cizí děti, manželství a rodové zátěže, životní křižovatky, vnitřní zmatky a rozhodování se, práce na vědomých změnách v životě v různých podobách a na různých úrovních aj.

Osobní konzultace narozdíl od těch přes Skype mají výhodu v tom, že se nemusíme omezovat pouze na mluvené slovo. Můžeme je podle potřeby spojit také s diagnostickými doteky nebo s léčebnými či relaxačními masážemi. Skypové konzultace mají zase výhodu v tom, že se můžeme potkat v kteroukoliv denní i noční dobu, ať jste třeba ve vedlejším městě nebo na druhém konci světa.

 

Alternativní diagnostika a numerologie

K alternativní diagnostice používám své vlastní diagnostické metody. Opírám se v nich o rozsáhlé a komplexní znalosti z mnoha příbuzných i vzdálených oborů, zejména pak z psychosomatiky, symboliky těla, numerologie, živlové diagnostiky aj. Mimo jiné tyto diagnostické a terapeutické metody již mnoho let vyučuji veřejně formou certifikovaných odborných kurzů, seminářů nebo škol.

 

Rodinná a rodová anamnestika, rodinné terapie

Pro práci s rodovými zátěžemi, s diagnostikou rodinných systémů a rodinnými terapiemi používám své vlastní autorské metody. Jsou to zejména Rodinné trojúhelníky, Těhotenská rovnice, Čtyři fáze vztahů, Sedm fází ženy a muže a Progresní terapie. aj.

Řešíme spolu zejména Osudové (karmické) vztahy partnerů, jejich rodičů a prarodičů | Nevěra v partnerství (po svatbě, když ještě nejsou, nebo když už jsou děti) | Jasné a přehledné rozdělení rolí v rodině a v rodu, nastavení zdravého systému fungování rodin | Význam pořadí počatých a narozených dětí v rodině, poselství jejich znamení a pohlaví pro celou rodinu | Existenční vliv potratů a interrupcí na rodinu, matku a ostatní členy rodiny | Smysl manželství, rodičovství a prarodičovství | Rozvody | Střídavá péče o děti | Spojované rodiny, role jednotlivých členů v ní, jak fungovat doma s vlastními a „cizími nemanželskými“ dětmi | Rodové zátěže (prokletí), zdánlivá nepřekonatelnost zajetých šablon z rodiny, zastavení nechtěného opakování osudů nebo zdravotních komplikací po předcích aj.

 

Firemní diagnostika, poradenství a terapie

Působím v tomto směru především v sektoru OSVČ podnikatelů, živnostníků a malých firem jako nezávislý odborný konzultant a poradce. Jsem něco jako Zdeněk Pohlreich v masérství apod. Pomáhám svým kolegům v začátcích jejich podnikání, při rozjíždění jejich nových projektů, produktů nebo kampaní. Radím jim ve struktuře strategie, marketingu, webových stránek, reklamních aktivit, HR, úrovně a kvality služeb, corporate designu, navigací pro klienty. Dbám na to, aby to navazovalo na vše dosud vybudované a zohledňovalo to plány zakladatele do budoucna.

Své poradenství pro firmy a OSVČ sektor stavím na názoru, že každá dobrá firma dneska funguje jako velká rodina. Nadneseně řečeno – stačí vědět, kdo je taťka a kdo mamka, kde je domov, pro který hoří srdce mamky, a děti hned vědí přesně, jaká má být rodina, a za chvíli ji vytvoří samy od sebe. Proto je pro mě klíčové pracovat s osobou, které to patří, která stojí v čele firmy nebo projektu. Tvrdím, že každá dobrá firma a její fungování je vlastně takovou přirozenou rodinnou konstelací a terapií pro jejího majitele. Stavím na svých rozsáhlých znalostech a zkušenostech z rodinných diagnostik a terapií.

 

Etikoterapie

Etikoterapie je pro mě vrcholná forma terapie, the topka, královna všech terapií. Zahrnuje v sobě kromě zvládnutí běžných rovin fyzických a psychických také vědomé otevření rovin nejvyšších, tedy etických a morálních, které bývají nejvíce pokřivené a bolestivé, protože souvisí s rodovými zátěžemi a něčím, co není běžně vidět. V tom všem se musím jako terapeut sám dobře vyznat a mít své „peklo i nebe“ odžito, abych vám mohl své etikoterapeutické služby poskytovat.

Jestli je etikoterapeut ten pan vyřešený, ten na obláčku, ten pan dokonalý? Odpověď je … Ani náhodou. Všechno jde dál, staré odchází, nové přichází, až do smrti bude na čem pracovat. To platí pro dobrého terapeuta dvojnásob. Tato pravda je pro něj základem pokory a nepovyšování se nad druhé. Klade to na něj a jeho život ty nejvyšší nároky. Neustálá bdělost a empatie i k drobným indiciím. Proto je tento druh terapie pro mě tak silný, magický a účinný.

Při etikoterapii mi jde o to přivést vás až k bodu, odkud si dokážete pomoci sami, odkud se ve vás spontánně zaktivují samoléčebné mechanismy a dojdete k Prozření a Smíření. Tomuto bodu říkáme „Aha!“ moment neboli „dobře nakrmený a uspokojený mozek správnými informacemi a souvislostmi“. Tady můj doprovod končí. Ani o centimetr dál, jinak nám hrozí vznik nežádoucích věcí jako např. stagnace, vzájemná závislost atd.

Pomocí etikoterapie si můžete v životě změnit téměř cokoliv, co vám už nevyhovuje a nepřináší pocit zdravého životního flow, zejména si pak můžete změnit své myšlení a dosavadní systém životních hodnot či postojů. Tato změna se pak přínosně a okamžitě odrazí na vašem zdraví, vztazích, v rodině, práci, dokonce i v postoji k životu a Bohu.

 

Zážitkové relaxační a léčebné masáže

Ne všechno je nutno brát tak strašně vážně a furt to řešit hlavou. Hlavou proti zdi. Dopřejte si tu a tam takový osobní rituální zážitek – masáž, při které vám vypnu hlavu hned na začátku a postupně i vaše tělo. Zřejmě napoprvé úplně usnete a bude to zážitek hlavně pro vaše tělo a všechny jeho systémy. Napodruhé si to už vychutnáte i vy 🙂 .

Moje relaxační a léčebné masáže jsou pokaždé luxusní záležitostí. Pokud hledáte rituální tečky za uplynulými životními obdobími nebo naopak hluboký nádech a jiskru pro blížící se změny nebo další etapu života, jste na správné adrese. Nehledejte – našli jste.

 

Patronace OSVČ živnostníků – masérů, terapeutů, aj.

Odborné vedení (patronace) a zastřešení (garance) zkušeným uznávaným odborníkem a úspěšným podnikatelem určené zejména pro začínající maséry a alternativní diagnostiky a terapeuty, ale i pro ostatní živnostníky ze sektoru služeb péče o tělo | Průběžné zvyšování si odbornosti, profesionalizace služeb, získávání zdravých podnikatelských návyků v oboru | Pro úspěšné zájemce možnost síťové spolupráce a doporučování (afiliace) „pod jednou střechou“.

 

Komu službami sloužím

 

Služby pro jednotlivce

Ve službách pro jednotlivce využívám vlastní diagnostické, masérské a terapeutické metody a postupy, které jsem si vyvinul na základě poznatků z mnoha oficiálních metod, odborných kurzů, z příbuzných i vzdálených oborů, z osobních konzultací s odborníky i klienty, z každodenní odborné praxe, ale i z běžného a rodinného života. Všechny tyto metody a postupy veřejně přednáším a vyučuji. Jde např. o Praktickou numerologii, Živlovou diagnostiku, Živlovou kotvu, Rodinné trojúhelníky, Těhotenskou rovnici, Čtyři a jednu fázi vztahů, Sedm fází ženy a muže atd.

 

Služby pro rodiny a firmy

Ve službách pro rodiny či pracovní týmy jde o velmi komplexní službu a přístup. Každou rodinu můžeme řešit jako pracovní tým a naopak, každou firmu jako rodinu. Co platí v jednom, to se odráží do druhého. Každý pracovní tým je živou kopií některého konkrétního rodinného systému některého z vedoucích osob, zpravidla majitele firmy či jejího zakladatele. Pracovní tým je náhradní zástupná rodina, která poskytuje svým členům kromě pracovní náplně také skvělý diagnostický a terapeutický prostor – jakousi rodinnou konstelaci za provozu. Každý člen rodiny nebo pracovního týmu dříve nebo později zjistí, o co takové rodině jde, jaký je její směr a cíl, kdo ji vede, kde přesně se tomto systému nachází jeho místo, co přesně tam má dělat a jak to dále a úzce souvisí s ostatními členy týmu či rodiny.

 

Služby pro veřejnost

 • Pro laickou i odbornou veřejnost
  • Lektorství, přednášková činnost
  • Pořádání akcí, kurzů, přednášek
  • Organizace vlastních festivalů Květ života www.festivalykvetzivota.cz
  • Účast na festivalech, besedách, konferencích
  • Diskusní skupiny na Facebooku

 

Služby pro odborníky a vlastní žáky

 • Vzdělávací, propagační a osvětové projekty
 • Start-upy viz. např. www.masernanadlani.cz nebo www.antakarana.cz
 • Patronace začínajících masérů
 • Vedení začínajících OSVČ kolegů jak po odborné stránce, tak i při uplatnění v oboru a nalezení si vlastní pozice na trhu služeb, zajišťování masérských služeb pro jednotlivce i firmy
 • Publikační činnost – autorské články, skripta, manuály a knihy

 

Ještě více o mých službách

Od roku 2002 se aktivně zabývám alternativní medicínou, alternativními diagnostickými metodami, etikoterapií a masérstvím. Pomáhám a provázím své klienty vědomými změnami v jejich životě, myšlení, zdraví, vztazích, výchově nebo podnikání. Rád ti pomohu postavit se nohama na zem a porozumět sám sobě.

Začneme rozumem a logikou. Budeme odhalovat fakta a logické souvislosti, které ti budou dávat smysl a které budeš chápat. Pochopíš, co se to v tobě a okolo tebe děje, odkud a proč se to vzalo, co ti to má ukázat a co s tím máš dělat. Ty se rozhodneš, zda chceš opravdu něco vědomě změnit, nebo to necháš být dál bez změny, ovšem s tvým novým souhlasem.

Vypustí se staré zásobníky emocí, udělá se v tobě prázdno a tím nastane začátek změny. Rozhodneš-li se pro vědomou změnu, otevřeš tím prostor pro naši spolupráci ve smyslu alternativní terapie nebo průvodcování, tedy dělání postupných změn krok za krokem. Budu tě provázet a pomáhat ti. Rád se s tebou pustím také do řešení i tak náročných témat jako např. do uzdravení tvých partnerských vztahů, manželství, rodiny, rodinných vztahů ať už ve tvé mateřské, či vlastní rodině, do zastavení vašeho rodového prokletí a opakování osudů po předcích, do vytvoření zdravého domova pro tvou rodinu a děti, do uzdravení tvého podnikání a atmosféry ve firmě.

Stabilizuješ se v novém, změněném. Po určité době, až si ji odžiješ své v novém nastavení, si už ani nevzpomeneš, jaký jsi býval dříve. Změna proběhla a ty ses stabilizoval. Pravděpodobně potom zase přijde čas na další změnu podle stejného schématu. A tak pořád dokola, změna za změnou. Nikdy se nepřestaneš měnit. Změní se však to, že dosud jsi byl ke změnám jako všichni okolo tebe donucován okolnostmi nedobrovolně a násilně. Takové změny hodně bolí, blbě se z nich líže ven a stojí hodně peněz nebo negativně ovlivňují zdraví. Poté si už budeš své změny užívat, protože jim budeš vědomě vycházet vstříc, umět jimi projít hladce bez škrábanců a ztrát kytiček. Výrazně se ti zkrátí doba mezi jednotlivými změnami, zmenší jejich amplituda = rozdíl mezi výškou vzletů a hloubkou pádů, a nebudeš už vůbec muset pokaždé padat ústy na bahnité dno ani o všechno přicházet, abys něco jako pravá hlava dubová pochopil. Budeš jako surfař, co přeskakuje z jedné vlny změny na druhou ihned bez váhání a složitého uvažování, jakmile se bude lámat a opadat její životní energie a tvé „flow“.