Pro maséry: Zásada Řídicí myšlenky

Když to neuděláš podle sebe, budeš to dělat podle někoho druhého

Pokud to ještě nevíte a nezkoušeli jste s tím vědomě pracovat, tak jste to pouze vy sami, kdo vám nastavuje všechno, co prožíváte, co děláte jak a kdy, ale hlavně si nastavujete „Proč“ to děláte. Odpovězte si upřímně na následující otázky:

  • Cítíte, že vás většinou ještě život ovládá (= rány osudu), nebo už jste jej schopni sami do určité (významné) míry řídit?
  • Co z toho je vám příjemnější?
  • A co je pro vás přirozenější?

 

To je téma, panečku, že? A to jsme teprve na samotném začátku masérského života! Dříve než se pustíte do pomoci sobě nebo druhým, ujasněte si do co nejmenších detailů, proč vlastně vy, proč zrovna teď, proč takto a proč zrovna tomuto člověku / lidem jste se rozhodli /se rozhodujete pomáhat.

Víte přesně, v jakém období svého života se právě nacházíte, co je momentálně vaším hlavním úkolem, co se máte naučit a poznat? Co od života očekáváte? Co už máte za sebou a co si představujete dále?

Ujasněte si, co všechno jste schopni druhým vlastně nabídnout už teď i z toho „mála“, co máte / znáte, a co se naopak ještě potřebujete naučit, aby vaše pomoc byla „lepší“, fundovanější“, přesnější.

 

Vědomá práce s Řídicími myšlenkami (životními a dílčími cíli) je tou nejdůležitější prací špičkového maséra, která má pronikat do všech sfér jeho profesního i osobního života. Být masérem se vám má stát životním stylem! Díky tomu si můžete přivolávat ty lidi a situace, které potřebujete (málokdy však ty, které „sobecky“ chcete! J O tom nechejte rozhodovat Vyšší moc – Vesmír!) a kdy je potřebujete. Škoda, že se této práci nevyučuje už na základních školách ani nikde jinde hromadně! Pouze upřímná a vytrvalá práce na sobě, na svých Řídicích myšlenkách vás vysvobodí z různých začarovaných kruhů a pomůže vidět události v širších souvislostech. Toto vám budu zdůrazňovat při každé příležitosti! O tomto vám budu přinášet nové a nové důkazy.

 

Vaše Řídicí myšlenky nastavují základní rámec vašeho života = pomyslné hřiště či virtuální prostor, na kterém se odehrává celý váš život krok za krokem, den po dni, zkušenost po zkušenosti. Nikde jinde – pouze na tomto hřišti, v tomto prostoru se smíte a můžete pohybovat. Nejste schopni a ani to není vůbec nutné vnímat nic víc než jen pouze to, co si umíte v hlavě představit a co zakomponovat do svých řídicích myšlenek. Nic za takto vymezený rámec vám není, nemá být a nebude přístupné. Naplňování řídicích myšlenek určuje, jaké lidi budete potkávat, jaké situace zažívat, jaké výzvy zpracovávat apod. Stojí za to se s tím co nejdříve naučit zacházet uvědoměle, abyste mohli začít konečně tvrdit, že si umíte svůj život řídit sami.

 

Samozřejmě sebelepší práce s řídicími myšlenkami je vám zcela k ničemu, pokud nejste s to vnímat, porozumět a pochopit poselství ze všeho prožívaného. Vědomá práce resp. (čím dál více) uvědomělá práce s řídicími myšlenkami je práce na plný úvazek, na celých 24 hodin denně po 365,25 dní v roce. Učte se jí – velmi se vám to vyplatí a spolu s vám také vašemu okolí!

 

Udržujte si jednou nastavenou Řídicí myšlenku dokud se nesplní. Zůstaňte ji „věrní“ děj se co děj, nepřeskakujte na další, snazší, líbivější. Máte přeci svůj úkol. Neustálé povědomí o platné Řídicí myšlence vám kdykoliv vyjasní, proč vlastně děláte, co děláte, proč pomáháte druhým a co vám to má přinést.

 

Vidíte – zcela záměrně se nezabývám druhými, pouze vámi. Je totiž naprosto čistou ztrátou času a plýtváním drahocennou životní energií zabývat se spekulacemi, jak na vaše konání bude druhá strana reagovat, co si asi pomyslí, jak to bude vnímat, jak jí to pomůže… Vyzývám vás – ve vaší pomoci druhým jste důležití pouze vy, vy za sebe samé! Samozřejmě musíte mít dokonale zameteno před vlastním prahem! J

 

Dříve než komukoliv kdykoliv poskytnete svou pomoc, potěšení z doteku, pohlazení či mu pomůžete jen pouhou osobní přítomností, dejte si malou chvilku na rozmyšlenou a rozhodněte se uvážlivě, zda nepácháte dobro a zda nezacházíte příliš daleko. Pomáháte druhým proto, že se to od vás očekává, že musíte, že jste jim za něco vděční? Často bude stačit opravdu jen pár sekund na uvědomění si důležitých souvislostí, které mohou rozhodnout o mnohém. Především pak o Páchání dobra. Je nepřekonatelně velký rozdíl mezi poskytováním účinné pomoci a Pácháním dobra, mezi soucitem a lítostí, mezi věděním a pouhým povědomím o něčem, mezi doopravdy něco umět a pouze se o něco pokoušet, mezi vyznat se v něčem a pouze něco tušit nebo tupě nekriticky prohlašovat, mezi doopravdy někoho něco učit a pouze přejaté druhým předávat, mezi umět naslouchat a pouze poslouchat, mezi umět druhé vést a pouze přikazovat / rozkazovat, mezi něco nabízet a druhé do něčeho nutit. Pamatujte, že neustále platí pravidlo „Vrána k vráně sedá…“ a podle sebe budete soudit druhé. Jací jste doopravdy uvnitř sebe, takové lidi máte kolem sebe. Co v sobě sami řešíte, takové lidi budete potkávat, aby vám ukázali, kudy se dostat k jádru pudla a jak to vyřešit. Bez dopředu jasného (promyšleného) cíle nebudete schopni poznat, zda jste někam pohli a o kolik. Bez cíle nebudete mít hranice, kam až jste ochotni nebo schopni ve své pomoci druhým zajít.