Vodní kýla u malých kluků

Vodní kýla u malých kluků je vážným tématem především pro jejich maminky k hlubokému zamyšlení se nad sebou samými. Je výrazem nepochopení, nerespektování až pohrdání muži, mužským světem a mužským principem obecně.