4.2.2019

Ochrana osobních údajů

Pokud jsi mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřuješ mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce

Jsem Marek Ščotka, adresa: Lopuchová 48/14, 71100 Ostrava – Antošovice, IČ 66734223 a provozuji webovou stránku www.marekscotka.cz. Tvé osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. Vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje


Pokud se na mě budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš mě kontaktovat na e-mail: vendulkakocianova@gmail.com.

Prohlašuji
Prohlašuji, že jako správce Tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat Tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožním Ti a budu Tě podporovat v uplatňování a plnění Tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám/a, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
poskytování služeb, plnění smlouvy
Tvé osobní údaje v rozsahu: e-mail, Jméno a Přijmení, Adresa nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.
vedení účetnictví
jsi-li zákazníkem, Tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
marketing – zasílání newsletterů
Tvé osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jsi-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Tě mé novinky zajímají, a to po dobu 10ti let od poslední objednávky. Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám Ti newslettery jen na základě Tvého souhlasu, po dobu 10ti let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu X let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
fotografická dokumentace – živé akce, fotoalbum spokojených zákazníků apod.
Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám Tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Ti mohu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Tvého souhlasu.
Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Tvých osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
Ke Tvým osobním údajům mám přístup pouze já.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:  SmartSelling a.s. (SmartEmailing, WordPress, Simplyshop)
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Ti však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Tvá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj me prostřednictvím e-mailu: vendulkakocianova@gmail.com
Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Ti doložím ve lhůtě 30tidní, jaké Tvé osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u Tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám Tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Ti informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30dní.
Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymaži veškeré Tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Tě budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máš pocit, že s Tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami Ti zasílám jsi-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejsi, posílám Ti je jen na základě Tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr ých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si Tě ujistit, že já i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Tvého souhlasu nebudou Tvé osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi vaše osobní údaje. Zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce

Jsem Marek Ščotka, Lopuchová 48/14, 711 00 Ostrava – Antošovice, IČ: 667 34 223. Provozuji webovou stránku www.marekscotka.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tzn. že určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. Vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním vašich osobních údajů pomáhají.

 

Kontaktní údaje správce

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat telefonicky na čísle (+420) 608 808 664 nebo písemně e-mailem na adrese marek.scotka@gmail.com.

 

Prohlašení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle čl. 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám ty osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů pro naplnění těchto účelů:

 • Poskytování služeb. Vaše osobní údaje v rozsahu ***Jméno a příjmení, E-mailová adresa, Telefonní číslo*** nezbytně potřebuji např. k zaslání vám přístupových kódů do aplikací, stažení e-booků, zasílání online kurzů, dodávání zboží.
 • Vedení účetnictví. Jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abychom vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje v rozsahu ***Jméno a příjmení, E-mailová adresa, Telefonní číslo, Pohlaví, Město, Na co klikáte v e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte*** využívám za účelem přímého marketingu – k zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu několika let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě udělení vašeho souhlasu, a to po dobu několika let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokročilý marketing na základě udělení vašeho souhlasu. Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj
oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (mně aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
 • Redbit s.r.o. (SimpleShop)
 • smsticket s.r.o. (smsticket)
 • Facebook
 • Google
 • účetní firma Ing. Naděžda Růžičková | www.nrucetnictvi.cz

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu
zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu marek.scotka@gmail.com.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli vaše osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám / pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 14 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje od sebe / ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi osobními údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu velice rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník, výhradně na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.