11.2.2016

Přednášky

Těhotenská rovnice

Těhotenská rovnice je metoda alternativní diagnostiky, která dává do přímých souvislostí průběh života matky s průběhem života dítěte. Vše klíčové pro náš život se učíme během těhotenství a porodu. Odkud se však v děloze maminky vzal náš výukový program, podle kterého nás učila? Bylo to z průběhu celého dosavadního života matky od jejího narození až do okamžiku, kdy nás s otcem počala. Vše,  kdy do té doby zažila, prožila, procítila, to všem má svůj otisk v její děloze a bylo pro nás připraveno k výuce a otisknutí do nás.

Pravidla Těhotenské rovnice

  1. Jaký život žila naše matka do okamžiku našeho početí, takové okolnosti nám připravila pro průběh těhotenství, pokud ti sama vědomě pozitivně nezměnila. Proto je těhotenství takovou zkrácenou a výrazně zrychlenou formou jejího dosavadního života. Těhotenství bude přesně takové, jaký život naše matka žila.
    • Pro co nejpřesnější odhadnutí, jaké bude těhotenství nebo proč zrovna takové bylo, si vezměte přesný věk matky v den vašeho početí a rozdělte jej buďto pro snadnost a přehlednost na 9 částí podle počtů měsíců těhotenství nebo pro přesnost a prokazatelnost na 40 dílů podle počtů týdnů těhotenství. Pak každý měsíc těhotenství a jeho pořadí odpovídá jedné devítině dosavadního života matky. Např. pokud v den vašeho početí měla matka 27 let a byla s vámi těhotná 9 měsíců, pak by jeden měsíc těhotenství odpovídal 27/9, tedy 3 letům života matky. První měsíc těhotenství tedy odpovídal životě matky ve věku 0 - 3 let. Druhý měsíc = 4 - 6 let života matky atd.
  2. Jaký byl průběh těhotenství, takový bude průběh porodu.
  3. Jaký byl průběh porodu, takových bude prvních 9 let života dítěte, tedy vás.
  4. Jaký byl průběh prvních 9 let života dítěte
  5. Jaký byl průběh ...