6.4.2017

Alternativní diagnostika

Jak to probíhá

Dříve než se ke mně poprvé dostanete, měli byste vědět, že nejsem licenčním partnerem ani certifikovaným vazalem žádné z oficiálních metod, kterou bych se u někoho systematicky dlouhá léta učil a kterou bych v tom nejlepším případě jako dobře vycvičený voják používal na vás.

Sám jsem autorem několika úspěšně používaných a veřejně vyučovaných metod a pro svou diagnostickou práci používám výhradně vlastní metody, které všechny stojí na individuálním přístupu k vám na míru. Co funguje na vás, nemusí fungovat na nikoho druhého a naopak.

Všechna naše setkání jsou pokaždé jiná. Jsou vám postavena na míru podle toho, co zrovna řešíte, čím si v životě procházíte, před čím stojíte nebo co máte zrovna za sebou. Nemá cenu si dopředu dělat žádná očekávání, že to a to budeme řešit podobně jako u někoho z vašich známých apod.

Ve všech setkáních nám nejprve půjde o nalezení společné řeči a názvosloví. Budeme hledat rovinu, kde z nadhledu a v širokých souvislostech uvidíme váš problém jako na dlani. Povedu vás, až kam budete stačit rozumem pobírat. Budeme se opírat o zdravý úsudek, přitom stát nohama pevně na zemi, používat velmi srozumitelnou češtinu a dávat na oboustranné signály intuice. Dopátráme se spolu jádra pudla a tam udeříme hřebíček na hlavičku.

Co můžete od setkání očekávat

Cílem naší diagnostické práce bude dojít k jasným “Aha!” momentům, k uvědomění a pochopení věci a k okamžitému propuštění nahromaděných emocí s tím spojených. Rozhodnete se pak, jak s nabytým poznáním dále naložíte.

Dlouholeté odborné zkušenosti v oboru masérském a diagnostickém mě naučily, že všechny naše nemoci, bolesti a bloky mají svůj počátek v nemocném myšlení a v prostředí, ve kterém žijeme, s kým a jak žijeme. Přirozenou jednoduchost, vášeň a spontánnost jsme z různých důvodů vyměnili za neuvěřitelně spletité a podmínečné složitosti, umělé autority, nepřirozené vzorce a programy. V těch jsme byli a jsme po dlouhá léta trénovaní a vedení.

Pomocí alternativní diagnostiky, psychosomatiky, symboliky těla a dalších diagnostických metod tyto příčiny společně odhalíme, přesně pojmenujeme a úhledně seřadíme tak, abyste v tom sami měli naprosto jasno a mohli se rozhodnout, jak s tím naložíte dál. Získáte smysluplný přehled o všech podstatných souvislostech, které přímo i nepřímo formují vaše současné myšlení, osobnost, realitu a váš celkový stav.

Kolik to stojí

  • 600 Kč/h

Jak se můžete objednat

Objednávejte se telefonicky na čísle (+420) 608 808 664.