6.4.2017

Alternativní terapie

Všechny problémy a překážky, kterým dnes a denně čelíme, zároveň v sobě ukrývají také jednoduchá, přirozená, spontánní, rychlá, přímočará a ideální řešení, jak z nich ven. Nosíme je od začátku v sobě, ale nejsou námi nebo naším okolím v danou chvíli z různých důvodů přípustná, vhodná, slušná, přiměřená, uznatelná nebo tolerovatelná. Místo nich se rozhodneme zachovat tak, abychom se zalíbili, splnili něčí očekávání, společenské konvence, tradice nebo očekávání dané role. Tím se však sami od svého nitra ještě více vzdálíme a to může vést až k životní dezorientaci, patové situaci, stavu vyhoření, dokonce i ke kolapsu osobnosti, selhání imunity nebo celkové rezignaci. Jsme výchovou a pravidly naučení, že jednoduchá řešení na nás čekají teprve až na samém konci všech umělých náhražkovitých složitostí, teprve až padneme vysílením bezvládně na ústa.

I přesto, že ideální řešení od samého začátku známe, jsme to my sami, kdo jsme v tom všem umělém a složitém tou největší překážkou, místo toho, abychom se jednoduchými řešeními řídili a zachovávali se podle nich! Zacházíme v tom opravdu často až do extrému – zpravidla se různými mučícími nástroji mysli a těla krutě trestáme za to, že o jednoduchých řešeních vůbec víme. Pocity viny, nízké sebevědomí, apatie, marnost, negativita, obviňování okolí, manipulace, agresivita, malování čertů na zeď atd. jsou jasným důkazem, v jak zuboženém stavu jsme ve vztahu k našemu nitru. Trestáme se znovu a znovu, abychom jednoduchá řešení v sobě za každou cenu, třeba i násilím zatlačili, zapudili, zničili, znehodnotili, zdevalvovali, podcenili, zakázali si je znát nebo dokonce nadobro zabili. Nepůjde to však s tímto sebetrestáním donekonečna. Jednou se najde zeď nebo dno, které nás zastaví!

Nabídnu vám nástroje a cestu, jak změnit vaši životní situaci, jak se odrazit ode dna a jak sjednat nápravu. Provedu vás vědomými změnami a pomohu vám je zavést do každodenního života. Budete mít ve mně silného spojence, který stojí na vaší straně, chápe vás, fandí vám, podporuje a bude umět znovu nasměrovat k jednoduchosti a přirozenosti pokaždé, když zaváháte nebo se po cestě ztratíte.

Cílem mé pomoci je pomoci vám krok za krokem chytit opratě života opět do vlastních rukou, začít naplno využívat svůj potenciál, tvořit a stát se nezávislými na cizích zdrojích. Přivedu vás zpět k vám samotným. Těším se na spolupráci.

Objednávejte se telefonicky na čísle (+420) 608 808 664.