3.1.2021

Numerologické rozbory a firemní poradenství

  • Obvyklá délka trvání: 60 – 120 minut
  • Obvyklá cena: Ceny mých služeb počítám podle jednotné hodinové sazby a skutečně stráveného času s klienty
  • Obvyklá forma: Osobní setkání | Videohovory přes Skype, Messenger, WhatsApp nebo Zoom
  • Audiozáznamy: Naše setkání a rozhovory natáčím na diktafon. Se záznamy pak můžete pracovat dále sami.

Službu Numerologické rozbory si zvolte tehdy, když chcete poznat sebe či blízké osoby z hlediska potenciálu daného do vínku datem narození. Numerologie nabízí nečetně mnoho pohledů k odhalení a dávání si jich do nejrůznějších souvislostí. Nejčastěji se zajímáte o osobnostní pohled na konkrétní osoby, zdravotní pohled, vztahový pohled, pracovní potenciál, duchovní cestu seberealizace atd. Moderní rodiče a prarodiče se velmi zajímají o rozbory svých dětí a vnoučat, aby věděli, jak jejich potenciál vhodně podpořit.

Zajímavé jsou také numerologické rozbory pro firemní účely. Využívám je hlavně pro personalistiku – nábory vhodných pracovníků na konkrétní pozice a také pro práci s pracovními týmy podle zadání vedoucích pracovníků.

Máte předem ode mě vědět, že numerologické rozbory nedělám jinak než formou osobních rozhovorů nebo videohovorů. V písemné formě numerologické rozbory neprovádím! Naše povídání vám mohu na vaše vyžádání nahrát. Doporučuji! Audiozáznam vám pak pošlu k dispozici pro opakovaný náslech a další soukromé využití.

Víte o tom, že se můžete metodám numerologie naučit formou certifikované Školy praktické numerologie? Více o tom v sekci Kalendář akcí.