3.1.2021

Osobní & Skype konzultace

  • Obvyklá délka: 60 – 120 minut | Obvyklá cena: 800 Kč / hod. | Objednat se >>
  • Ceny služeb počítám podle jednotné hodinové sazby a skutečně stráveného času s klientem
  • Obvyklá forma setkání: Osobní | Videohovory přes Skype, Messenger, WhatsApp nebo Zoom
  • Četnost setkání: Jednorázově | Několik návazných setkání podle potřeby
  • Audiozáznamy: Naše setkání a rozhovory natáčím na diktafon. Se záznamy pak můžete pracovat dále sami.

 

Službu Osobní & Skype konzultace si zvolte tehdy, až budete chtít aktivně cílevědomě řešit a vyřešit rozsáhlejší, kritičtější a déledobější témata z osobního života, partnerských a jiných vztahů, zdraví nebo rodiny, která vám brání jít dál a žít jednoduše, zdravě a šťastně.

Jsou témata, která vás vnitřně psychicky i tělesně válcují, která přesahují vaše dosavadní možnosti, znalosti nebo dovednosti, která vám přerůstají přes hlavu a zastiňují všechno hezké, pohodové a přirozené. Vynucují si od vás pozornost, předbíhají jiné priority a kradou vám téměř veškerou životní energii. Vnímáte, jak se pomalu propadáte do znechucení, zoufalství, unavenosti, bezradnosti a bezmoci. Nic na to neplatí ani nezabírá. Bez cizí pomoci se neobejdete. Tak přesně pro tyto situace nebo životní fáze slouží Osobní konzultace.

Rozhodnete-li se pro mé služby, kontaktujte mě prosím tehdy, když dozrajete k přesvědčení, že pro další vaše hledání souvislostí, vysvětlení a řešení daného tématu, aby se někam pohlo, potřebujete kvalitní oporu, trpělivého průvodce, jeho nezávislý pohled z venku, cizí optiku, odbornost a zkušenosti atd.

Osobní konzultace jsou ryzí vlajkovou službou, kterou svým klientům poskytuji. Úročím v nich všechno, co vím, znám a umím. Používám v nich své dlouholeté odborné i osobní zkušenosti, vlastní diagnostické, terapeutické a jiné metody. A protože se učím stále nové a nové věci, přidávám si všechny zkušenosti hned po ověření na vlastní kůži do portfolia svých znalostí a dovedností.

Co nestihneme hned, necháme si na potom. Setkání jsou dostatečně dlouhá. Budeme mít na sebe dost času. Nebudeme nikam spěchat. Naplno se položíme do vašeho tématu. Budeme si povídat, kreslit, dělat vhodná cvičení. V případě potřeby si vás položím na masérský stůl a použiji vhodné diagnostické metody. Rozložíme všechny karty na stůl a budeme je postupně doplňovat o další zjištění jako puzzle. Vznikne tak přehledná mapa vašeho tématu. V průběhu odhalování souvislostí budete zažívat dlouhou sérií Ahá! momentů. Uleví se vám od tíživých pocitů, od nevědění a nechápání.

Osvobození se díky pochopení a uvolnění emocí: Očekávám, že se vám díky naší mravenčí práci a nekompromisnímu pojmenování věcí pravými jmény podaří plně porozumět souvislostem a uvolnit dlouho zadržované emoce ven z těla a mysli. Očekávám, že se vám od základu změní váš dosavadní způsob myšlení a tvoření vaší reality.

Co všechno můžeme spolu řešit: Při osobních konzultacích se můžeme věnovat všem typům vašich citlivých, intimních a životně důležitých témat. Jejich rozsah není ničím omezen. Můžeme se dotýkat vašich niterných osobních, zdravotních, duchovních, emočních, partnerských, vztahových, rodinných, rodových, pracovních a jiných témat. Je možno probírat také zpravidla bolestivá témata početí, těhotenství, potratu, porodu, šestinedělí a následně i výchovy dětí.

Častými tématy osobních konzultací jsou vědomá partnerství, rodičovství i prarodičovství, nastavení rodinných rolí, systému fungování a pravidel v rodině, témata přechodových rituálů pro děti a dospělé, symbolického přestřihávání pupečních šňůr v rodině, od předchozích vztahů např. po rozvodu, potratu, po úmrtí blízké osoby nebo po jiných mezních událostech aj. Velkým tématem konzultací je řešení rodových zátěží (prokletí) při opakování osudů nebo zdravotních komplikací po předcích.

Seznamte se blíže s Rodinnými trojúhelníky a Těhotenskou rovnicí – mými metodami alternativní diagnostiky a terapie. Najdete je na mém Youtube kanálu, na stejnojmenných stránkách na FB a v neveřejných diskusních skupinách, nebo jako veřejné přednášky či kurzy v Kalendáři akcí.