28.11.2020

Slovník pojmů

Etikoterapie

Etikoterapie je název pro všestranné vedení klientů zkušeným průvodcem směrem k nápravě životních hodnot a postojů, k zavedení vědomých změn do života, myšlení, zdraví, vztahů, rodiny, práce atd.

Etikoterapie je pro mě nejvyšší forma terapie, jakou může terapeut poskytovat. Jde o terapii vnitřních hodnot, systému víry, morálky a cti, mravnosti. Pro jednoduchost to lidem vysvětluji tak, že jde o pomoc zkušeného člověka při vašem hledání a nacházení si nových vzorů v životě a ve směrech, kterými se vydáváte, o hledání vzrušujících smyslů života i oněch směrů, o jejich kreativní naplňování. Konkrétně mužům to vysvětluji tak, že pořádný chlap musí mít svou vizi, že chlap bez pořádné vize je jen prázdná nádoba a zoufalé zombie – živoucí mrtvola.

Při etikoterapiích vás navádím k tomu nejprve zjistit, kdo jste, jakou máte skutečnou životní energii a potenciál, jak s ním zacházíte a kam vás to směruje. Vedu vás k odhalení vašeho “osudu”, který tady máte naplnit než si budete schopni a ochotní vybrat další “osud”. Přivedu až k bodu, odkud si už dokážete poradit úplně sami, odkud se ve vás zaktivují samoléčebné síly, odkud sami dojdete do svého Středu k Prozření a Smíření.

Pomocí etikoterapie se můžete dostat zpátky do svého Středu, do své síly a do toku životní energie – do Flow. Změnite své myšlení a ppřehodnotíte svůj dosavadní systém životních hodnot a postojů. Tato změna se pak okamžitě odrazí na vašem zdraví, vztazích, v rodině i v práci.

 

Osobní konzultace

Při osobních konzultacích máme čas sami pro sebe. Jsme spolu v prostoru beze svědků, v příjemné atmosféře důvěry a bezpečí. Vedeme rozhovor mezi čtyřma očima, který je zpravidla hluboký a emotivní. Není výjimkou, že dojde i na papírové kapesníčky.

Pokud si to přejete, celé naše setkání nahrávám na diktafon, abyste se k němu mohli opakovaně vracet a znovu si všechno poslechnout. Určitě v něm překvapivě najdete i to, co jste prvně neslyšeli nebo co vám došlo až později po našem setkání. Audionahrávky jsou skvělá věc a pro vás určitě velkým pomocníkem.

Při osobních konzultacích spolu nejčastěji řešíme témata spojená se zdravím, emocemi a s vašimi stavy a pocity v těle, dále témata partnerských, sourozeneckých a rodinných vztahů, vztahů s dětmi a postojů k nim, se způsobem jejich vedení a výchovy, témata rodových zátěží a prokletí, a v neposlední řadě také témata osobní seberealizace, víry a smyslu života.

Stále častěji se mnou řešíte také témata vědomého partnerství, početí a těhotenství, rituálních porodů, emočního vyrovnávání se s potraty nebo interrupcemi, s odchodem dětí z domu, se stárnutím, s partnerskou nevěrou atd.

Při osobních konzultacích využíváme podle tématu, vhodnosti a potřeby nejen mluvené slovo, ale také diagnostické doteky, uvolňovací hmaty, energetická působení rukama nebo léčebné či hluboce relaxační masérské procedury.

Kromě osobních setkání se můžeme setkat také na dálku on-line prostřednictvím Skypu, Messengeru nebo WhatsAppu. Takové osobní konzultace slouží k tomu stejnému účelu, ale mají výhodu v tom, že se skrze počítač nebo tablet můžeme potkat v libovolnou denní či noční dobu kdekoliv na světě.

 

Alternativní diagnostika & numerologie

Alternativní diagnostika je něco jako “rozborka do posledního šroubku“. Skvěle slouží k objektivnímu a detailnímu rozboru vaší osoby, rodiny, práce, vztahu, životní situace, zdraví, osobního potenciálu atd.

Tím, že mám k dispozici několik účinných diagnostických metod, vyberu pro vás takovou, která vám sedne na míru, která vám přijde srozumitelná ve vaší češtině a uvěřitelná, která vám dá uspokojující odpovědi na vaše otázky. Přivedu vás až k momentu “Ahááá!”. Na vaše otázky “Proč…” se mnou najdete svá “Protože…” .

Cílem služby alternativní diagnostiky neboli rozborky je pro mě detailní rozbor vaší situace nebo stavu tak, abyste mu dokonale porozuměli, a to nejlépe ještě v širších souvislostech. Budeme pracovat především s vašimi informacemi, které doplníme o různá zjištění. Budeme se držet logiky a rozumu, toho zdravého selského.

Ve službě alternativní diagnostiky používám své vlastní diagnostické metody, které vycházejí z principů několika uznávaných metod, také z mých životních zkušeností a zkušeností klientů. Všechny metody mám vyzkoušené nejprve sám na sobě a následně ověřené mnohaletou praxí v oboru. Stále se vzdělávám dále a využívám poznatky z příbuzných i vzdálených oborů, zejména pak z oborů anatomie, psychologie, psychosomatiky, symboliky těla, numerologie, živlové diagnostiky aj.

Kromě toho všechny své diagnostické a terapeutické metody vyučuji formou veřejných přednášek a besed, certifikovaných kurzů, seminářů nebo škol.

 

Rodinné terapie

Rodina a její fungování je v mé diagnostické a terapeutické praxi téma číslo jedna. Zajímají mě konkrétní role v rodině, rodinné vzory, vazby mezi členy rodiny, vize a směr rodiny, partnerské vztahy dvojic v rodině, vliv počtu a pořadí narozených dětí, jejich pohlaví a znamení, vliv potratů a interrupcí, vliv soužití s dalšími generacemi a sourozenci rodičů pod  jednou střechou, atd.

Při rodinných terapiích toho řešíme opravdu hodně. Nic nenecháváme náhodě a zabruslíme do všech koutů. Začínáme nejprve vámi coby rodiči a vaším vztahem, potom vašimi dětmi a nenarozenými potomky (z obou stran všemi, jedno, z kterého manželství), potom vašimi vnoučaty, pokud už jsou narozená, potom zpětně vašimi mateřskými rodinami a sourozenci (i těmi nenarozenými) a teprve potom vašimi prarodiči. Na všech generačních rovinách okolo vás existují odpovědi, které hledáte. A my je najdeme.

V možnostech rodinných terapií jsou také řešení rodových zátěží, dědičných prokletí. Je možno je otevřít a seriózně rozklíčovat. Dokonce je možno s nimi také účinně zatočit a ukončit je jednou provždy! Ale to je spíše na osobní rozhovor.

Při rodinných terapiích pracuji zejména s mou vlastní metodou “Rodinné trojúhelníky”, kterou také věřejně vyučuji formou certifikovaných kruzů. Ta dokáže během chvilky velmi přehledně a detailně vymodelovat vaši rodinu z pohledu fungování rodinných i rodových generačních rolí a jednotlivé vazby mezi nimi. Už jen toto je pro mnohé z vás zcela převratné, překvapující, emotivní, až spontánně léčivé. A to je jen úplný začátek! Snadno dokáže ukázat, kde konkrétně je základ problému, se kterým jste přišli, a co všechno je možno s ním dělat a do jakých až rovin.

Při rodinných terapiích používám své vlastní diagnostické a terapeutické metody. Jsou to zejména Rodinné trojúhelníky, Těhotenská rovnice, Čtyři fáze vztahů, Sedm fází ženy a muže a Progresní terapie atd.

 

Firemní terapie

Většina dobrých, zdravých, moderních a úspěšných firem v dnešní době funguje na principu rodiny. Klíčové jsou dnes měkké techniky, upevňování loajality, péče o zaměstnance a klienty, skvělý poprodejní servis a support.

Firemní terapie jsou službou, která vychází svými principy z terapií rodinných. To, co platí pro rodinu, to stejné platí i pro firmu. V úvodním rozhovoru s majitelem firmy nebo vedoucím pracovníkem uvádím informaci, že jeho firma nebo oddělení, které vede, je něco jako velká rodinná konstelace, ve které jsou jeho zaměstnanci pouhými herci v jeho soukromé osobní hře, která má od začátku naprosto jasný a jediný smysl – uzdravit jeho samotného jak fyzicky, psychicky, tak i duševně, ukončit neuzavřené záležitosti z jeho dětství a uzdravit mu jeho vlastní rodinu, pokud už nějakou má. To vše úplně přirozeně a zevnitř! Firmy jsou tedy pro mě především jedněmi velkými léčebnými nástroji pro jejich majitele, zakladatele nebo vedoucí pracovníky v závislosti na konkrétní struktuře firmy. A ve firemní terapii mi jde o to, aby na to tyto osoby přišly co nejdříve a mohla začít skutečná práce na léčení fungování firmy.

Ve firemních terapiích se zajímám především o malé firmy a řemeslníky. Funguji tam jako nezávislý odborný konzultant a poradce, něco jako je Zdeněk Pohlreich pro restaurace. Pomáhám při začátcích podnikání, při optimalizaci provozu, při zavádění nových projektů, produktů nebo kampaní. Radím se strukturami strategie, marketingu, webových stránek, reklamních aktivit, HR, úrovně a kvality služeb, corporate designu, navigací pro klienty.

 

Patronace začínajících masérů a terapeutů

Uvědomuji si, jak těžké to dnes mají začínající maséři a terapeuti. Je mnoho věcí, na které musí pamatovat, když se chtějí pustit na vlastní pěst do podnikání. Je mnoho nástrah, které na ně číhá za každým rohem, a odpočinek v nedohlednu. Jakmile se do toho jednou pustíte, není cesty zpět. Hodil by se zkušený průvodce, nejlépe kolega, který vás upozorní na chyby, které dělají začátečníci.

Nabízím vám, začínajícím masérům a terapeutům, i vám, kdo uvažujete o přechodu ze zaměstnání do podnikání, své odborné vedení. Budete se moci připravit na velký svět, udělat si podnikatelský plán, cenovou strategii, reklamní strategii, nechat si ode mě proklepnout vaše dovednosti a znalosti, vybrat se mnou vhodný prostor pro podnikání a zoficiálnit jej, postarat se o získání a udržení si klientů. To jen pro začátek. Ty ostatní věci spolu budeme řešit až budete mít nějaké zkušenosti a výsledky k optimalizaci.

 

Cesta maséra

Cesta maséra je 7-dílný cyklus seminářů pro maséry, kteří se rozhodli provozovat vlastní praxi. Podrobně se věnují jednotlivým segmentům masérského světa a fázím masérského života. Tyto semináře jsou vhodné také pro ostatní zájemce z příbuzných oborů péče o tělo např. pedikérky, kadeřníky, výživové poradce atd.

  1. Rozhodnutí stát se masérem
  2. Podnikatelský plán
  3. Ceny a cenotvrba, rozdělení si zdrojů příjmu
  4. Klienti a práce s klientelou, VIP skupiny
  5. Vlastní vzdělávací projekty, předávání know-how
  6. Tvorba vlastního týmu
  7. Síťová spolupráce