6.4.2017

Služby na míru

Těhotenská rovnice | Rodinné trojúhelníky | Rodová anamnestika | Rodová prokletí a zátěže dědičnosti

Uvažujete s vaším partnerem vážně nad tím, že byste chtěli počít a přivést vaše první nebo nové miminko už do „čistého“, do reality, která by pro něj nebyla zatížená vašimi nevyřešenými partnerskými či osobními věcmi, rodinnými prokletími, dědičností apod.? Do reality, kde byste už byli doopravdickými rodiči s velkým R, kde byste věděli, co se přesně děje a proč, čím si konkrétně zrovna teď procházíte a čím dalším si budete procházet, proč se to tak děje, jak se na další připravit, případně jak to vědomě naprosto změnit a přeprogramovat jinak? Nebo vy… pokud víte, že jste na svých dětech napáchali spoustu křivd a nechcete, aby to odnesly ještě vaše vnoučata, která za nic nemohou… Nebo vy… kdo teprve vychováváte malé či dospívající děti… jak je připravit na dospělost? Vyčistěte všechno, co lze, a osvoboďte sebe, vaše děti i vnoučata, stejně jako vaše předky, i ty již zesnulé.

Objednávejte se telefonicky na čísle (+420) 608 808 664.