Těhotenská rovnice | Úvod

Autor: Marek Ščotka | Více na www.marekscotka.cz.

Co je to Těhotenská rovnice

Jde o novou alternativní diagnostickou metodu, která se zaměřuje na přesné rozklíčování souvislostí a příčin nemocí, rodových a rodinných zátěží, psychických dispozic v dřívější minulosti, s přesahem do dětství, porodu, prenatálního období až do života matky od jejího narození do okamžiku početí.

Základem Těhotenské rovnice je předpoklad, že osud existuje a dokonce jej dědíme z generace na generaci, dokud se nerozhodneme s ním něco udělat a změnit jej. Klíčovou branou, skrze kterou se osudy kopírují z matky na dítě, je těhotenství a veškeré okolnosti od vteřiny početí dítěte až do vteřiny začátku porodu.

Těhotenská rovnice tvrdí, že to, co žili naši předkové, to po nich do velké míry zdědili naši rodiče. To, co žili naši rodiče, to jsme po nich do velké míty zdědili my. To, co žijeme my, to po nás zdědí nebo už zdědili naše děti, pokud s tím samy něco neudělají a nezmění to, a že to, co naše děti žijí a budou žít, to po nich zdědí jejich děti, tedy naši vnukové. Tím je řečeno to, že každým dnem na této planetě můžeme aktivně na sobě pracovat v rozsahu až 5 generací najednou, stačí se v tom vyznat a vědět, co dělat. Jde až o 2 generace zpátky (dědictví – zatížení našich rodičů a prarodičů), dále pak nás samotné, až po naše děti a vnoučata.

Není povinné se tomu aktivně věnovat a něco narovnávat, čistit, nastavovat, měnit, je to dobrovolné. Pro člověka, který na sobě vědomě pracuje, je to pak i přirozené a samozřejmé. Ovšem pokud nechcete, nemusíte. Když ne vy, osud to za vás i za ostatní zvládne spolehlivě. Vždyť tak tomu tady takto bylo po celá staletí a tisíciletí.

V Těhotenské rovnici platí, že to, co žijeme v dnešní době, má svou přímou souvislost s tím, co už jsme tu žili opakovaně před určitou dobou. Dokonce se nám to v určité periodě pravidelně opakovalo a opakovat bude tolikrát, dokud nám to nebude podezřelé, nápadné a burcující, abychom s tím okamžitě něco udělali a změnili.

Proč název Těhotenská rovnice

Těhotenství je vrcholným obdobím v životě ženy i muže. Je to období, ve kterém se snoubí minimálně dva životy a osudy, aby vytvořili něco unikátního třetího. Poprvé, stejně jako podruhé, potřetí a po-xté. Těhotenství je období, ve kterém se do posledního detailu zúročí vše, co do té doby žena i muž zažili a prožili, co poznali, čím si prošli, co pochopili, co vyřešili, ovládli, s čím se smířili a jak se dívají spolu dále do budoucnosti.

Těhotenství je zcela mimořádné a neopakovatelné období, které je zároveň ukončováním (smrtí) jednoho období a přípravou na začátek (zrod) nového. A právě v tomto mimořádném, posvátném a nesmírně exponovaném období pro všechny strany je možno ukončit veškerá rodová zatížení, opakování osudů, dědičnosti atd., pokud žena a muž vědí jak. Pokud se tak nestane, je těhotenství právě tím hlavním a jediným obdobím, kdy se do nové generace detailně kopírují (otiskují) veškerá stará dosavadní prokletí nesená v genech rodičů.

Těhotenství jako zrcadlo dosavadního života matky

Autor metody Těhotenská rovnice tvrdí, že v našem životě existuje první přímá podobnost mezi tím, jak vypadal průběh života naší matky od jejího narození až do okamžiku, kdy nás počala (jedno, zda o tom věděla či nevěděla). Pro průběh našeho těhotenství je zcela klíčové, co všechno a jak si v sobě (nikoliv navenek) jako dítě, dívka, dospívající a dospělá žena prožila a prožívá. Přesně tak, jak žila, tak se scénář jejího života během našeho těhotenství postupně zopakuje a tak se bude odvíjet jeho průběh, pokud do toho naše matka vědomě nezasáhne výrazně kladným způsobem. Do velké míry může být matce dopředu znám téměř přesný scénář našeho těhotenství, co konkrétně si v něm bude zažívat a řešit, koho potká, kdy přesně, ve kterém týdnu, dni, dokonce i hodině! Proto příčiny těhotenských komplikací lze dopředu odhadnout nebo je rychle rozklíčovat, jakmile přijdou, dokonce i zpětně snadno dohledat jako symbol vztahující se k některé z dřívějších událostí a období v jejím životě, které si skrze naše těhotenství měla dořešit a uzavřít.

Porod jako rekapitulace celého těhotenství

Autor metody Těhotenská rovnice tvrdí, že stejně tak, jako existuje první přímá podobnost mezi životem matky a naším těhotenstvím, stejně tak existuje i druhá přímá podobnost, a to mezi průběhem našeho těhotenství a naším porodem. Stejný scénář, jak probíhalo naše těhotenství od početí až do okamžiku odstartování porodu, se velmi zhuštěně odehraje stejně jako průběh našeho porodu, pokud do něj matka sama vědomě nezasáhne výrazně kladným způsobem. Do velké míry může být proto těhotné matce dopředu znám přesný scénář porodu a jeho okolností, jak bude probíhat, v jakém prostředí a atmosféře a co konkrétně si při něm bude řešit, přesně ve které době porodní! Porod proběhne tak, jak proběhlo těhotenství. Proto příčiny porodních komplikací lze dopředu odhadnout nebo je rychle na místě rozklíčovat a vyřešit, jakmile přijdou, dokonce i zpětně snadno dohledat jako symbol vztahující se k některé z událostí a období v našem těhotenství, kterou si skrze porod měla dořešit a uzavřít.

Celý čas vůbec nezáleží na tom, co maminka dělá nebo dělala a jak se chovala navenek. Podstatné bylo, jak se cítila a co všechno prožívala v sobě!

Dětství do 9 let jako rekapitulace průběhu porodu

Stejně tak, jako existuje první a druhá přímá podobnost, existuje v našem životě i třetí přímá podobnost, a to mezi průběhem našeho produ a průběhem našeho dětství od narození až do 9 let! Tak, jak probíhal náš porod, přesně tak se bude odvíjet našich prvních 9 let života, pokud do toho my sami (POZOR! UŽ NIKOLIV NAŠE MATKA!) vědomě nezasáhneme výrazně kladným způsobem. Do velké míry může být našim rodičům dopředu znám přesný scénář našeho dětství do 9 let podle toho, jak probíhal náš porod. Je to mimořádně zajímavé – porod, který zpravidla trvá jen několik hodin a je vrcholným završením celého dosavadního života naší matky, se teď bude mít čas do detailu zpětně ukazovat skrze naše dětství po celých 9 let! Vědomá matka ví, že její dítě je pouhým zrcadlem jejího nitra a že není nemocného dítěte bez nemocné matky. Vědomá matka ví, že dítě je od porodu zcela svébytnou bytostí s právem rozhodovat, nikoliv její hračkou a majetkem. Proto záleží už pouze na dítěti, zda vůbec, jak a kdy vědomě zasáhne do svého „zdědeného“ osudu. Díky znalosti průběhu porodu může matka předem vědět, jak bude probíhat naše dětství, co konkrétně si při něm bude skrze nás konfrontovat sama se sebou. Budeme jí jako na monitoru vlastním životem, tělem, zdravím a psychickým stavem ukazovat zpětně její život, naše tehotenství a porod! Nabídneme jí z pozice Neviňátka dar Milosti shůry. Očima, pohledem přímo do jejího srdce. Proto příčiny komplikací v našem dětství lze dopředu odhadnout nebo je rychle na místě rozklíčovat a vyřešit, jakmile přijdou, dokonce i zpětně snadno dohledat jako symbol vztahující se k některé z událostí nebo období porodu.

Dospívání od 9 – 18 let jako rekapitulace průběhu dětství do 9 let

Kdo pochopil první tři přímé podobnosti v našem životě, se všemi ostatními podobnostmi už nebude mít problém. Pro úplnost dodáme, že to, jak vypadalo našich prvních devět let života, přesně tak bude vypadat druhých devět let atd., pokud do toho vědomě nezasáhneme výrazně kladným způsobem.

Komu je Těhotenská rovnice určena

Jednotlivcům, kteří na sobě vědomě pracují a hledají komplexní metodu, jak v sobě najít vlastní klíč k vysvětlení si a pochopení jejich životní křivky jako povinně zděděného osudu, který jim do vínku (do jejich DNA) vtiskli jejich rodiče tak, aby jablko nepadlo daleko od stromu, aby za nimi kráčeli v jejich stopách, zkopírovali a zažili si po svém podobné osudy, aby se jako další generace v pořadí rodu dostali v konkrétní době a čase k novodobé příležitosti řešit a vyřešit kritické momenty a zastavit určitá rodová zatížení, tedy prokletí a dědičnost.

Jednotlivcům, kteří si chtějí vědomě rozklíčovat a vyčistit z různých důvodů, ať už zdravotních, vztahových, pracovně kariérových, finančních, osobnostních nebo rodinných, svou životní křivku od povinného rodového zatížení, aby se zbavili těžkých okovů, které jim brání naplno žít svůj vlastní život.

Párům a dvojicím, které hledají nový rozměr a účel vzájemného bytí spolu, které si chtějí navzájem pomoci zbavit se rodového zatížení, zdravotních a jiných komplikací.

Párům a rodičům, kteří uvažují o prvním nebo dalším miminku, kteří pro něj chtějí nejprve „vyčistit dvorek“ neboli zamést si před vlastním prahem dříve než bude mít přijít, aby se na jejich miminko už pokud možno nepřeneslo nic z jejich záležitostí k řešení, které by bránily vědomému početí, těhotenství a porodu, aby jejich miminko mohlo přijít na nový čistý svět, aby to bylo hladké a aby hned od začátku mělo silnou oporu ve svých rodičích, ti mu vědomě pomohli najít a žít jeho vlastní život, nezatěžovali jej jejich nedořešenými věcmi z minulosti, rodiny nebo z rodů.

Zkušeným rodičům, kteří už mají své děti, ale s překvapením či hrůzou zjistili, že se osud opakuje, že už i jejich děti na sobě nesou jasné důkazy o přenosu rodinného nebo rodového zatížení a opakují po některém z nich či z prarodičů jejich osudy.

Zkušeným prarodičům (babičky a dědečky), kteří jsou moderní a osvícení, kteří na svých dětech a vnoučatech vidí, co všechno nechtěného se bohužel zkopírovalo a od koho, kteří chtějí aktivně pomoci ovlivnit příp. zastavit přenos rodového zatížení.

Všem ostatním zájemcům, které fascinují různé metody, jak objevit další dílek skládačky o sobě samých.

Každý máme svou jedinečnou těhotenskou rovnici, proto není jedno, kteří v pořadí a z kolika dětí jsme se narodili (počítáno z dělohy naší matky, a to vč. jejích potratů).