3.10.2016

Ceny

Ceny osobních služeb

Ceny za osobní služby počítám podle jednotné hodinové sazby pro všechny služby stejné. Platíte mi pouze za čas, který spolu strávíme. Od uvítání téměř až téměř po rozloučení. V roce 2023 se jedná o sazbu 1.000 Kč / hod. Kolik času krát hodinová sazba, tolik mi zaplatíte. Jednoduše.

 

Druhy služeb Obvyklá délka setkání
Obvyklá cena setkání
Poradenství (osobně či on-line) 1 – 2 hod. 1.000 – 2.000 Kč
Terapie (osobně či on-line)
1,5 – 2 hod. 1.500 – 2.000 Kč
Masáže (pouosobně či on-line) 1,5 – 2 hod. 1.500 – 2.000 Kč

Pozn. Podrobný popis jednotlivých služeb najdete sekci Služby.

 

Tři způsoby běžného placení

 

1. V hotovosti na místě

Platby v hotovosti jsou pro mě obvyklý způsob placení. Preferuji jej. Připravte si, prosím, s sebou drobné bankovky.

 

2. Bankovním převodem

Platby bankovním převodem jsou pro mě spíše jako rezervní způsob placení, když to nejde v hotovosti. Údaje k platbě dostanete na konci setkání.

 

3. Dárkovým poukazem

Dárkovým poukazem u mě můžete čerpat předplacený čas libovolnou službou až do délky uvedené v poukazu. Roli hraje také termín platnosti poukazu. Pro domlouvání termínu setkání si prosím připravte číslo vašeho dárkového poukazu. Najdete jej v dolním textu poukazu. Na setkání pak nezapomeňte tento poukaz vzít a prokázat se mi jím.

 

Tři neobvyklé způsoby placení

 

1. Protislužbami

Domluva předem nutná. Nabídněte mi místo peněz vaši nebo něčí protislužbu. Občas se mi užitečná protislužba hodí více než peníze. Každý přece umíme něco hodně šikovně, i kdyby to nebylo nic super-odborného. Určitě se nějak domluvíme.

 

2. Stravenkami

Domluva předem nutná. Nabídněte mi místo peněz nebo za část peněz stravenky. Určitě se nějak domluvíme.

 

3. Naturáliemi

Domluva předem nutná. Nabídněte mi místo peněz nějaké zajímavé výrobky, suroviny, přebytky úrody apod. Fantazii se meze nekladou. Určitě se nějak domluvíme. Kupříkladu já třeba neskrývaně miluji domácí tvarohové či makové Honzovy buchty!

 

Kdy u mě platit nemusíš

Své služby poskytuji bezplatné těm z vás, kdo si mě zrovna nemůžete dovolit zaplatit ani penězi ani jinou výše uvedenou alternativní formou, zejména pak dětem a mladeži, starým lidem a různě znevýhodněným lidem. Bezplatné služby beru jako formu mého poděkování za zdraví, rodinu, úspěch, důvěru, přízeň, za dary Shůry. Jsou pro mě výrazem harmonie a pokory v životě.

 

1. Děti a mládež

Od začátku podporuji děti a mládež. Jsou naše radost, naděje a budoucnost. Jsou naše zrcadlo. Rád jim ukazuji, že svět nás dospělých s nimi počítá, že má pro ně místo, že je připraven je přijmout mezi sebe, být jim srozumitelný, pohodový, moudrý, užitečný a pomocný. Mají u mě zdarma všechny služby – masáže, osobní konzultace, poradenství, vstupné na všechny mé akce, kurzy i workshopy. Mají na mě kontakt jako na svého blízkého přítele. Mohou mi kdykoliv volat.

 

2. Mladí dospěláci

Bezplatnými osobními službami podporuji také mladé lidi na prahu dospělosti, kteří studují, ale ještě si nevydělávají své vlastní peníze. Vyhledávají mě jako důvěrníka, kterému se mohou se vším svěřit, který je vyslechne a rád poradí. Pomáhám jim lépe zvládat přechod do dospělosti a přijmout za to zodpovědnost. Učí se u mě základní abecedě seberealizace, osobního rozvoje, zvládání partnerských vztahů, zakládání rodin nebo řešení různých životních křižovatek atd. Mají na mě kontakt jako blízkého přítele a důvěrníka. Mohou mi kdykoliv volat.

 

3. Osoby v těžkých životních situacích

Bezplatnými osobními službami podporuji také osoby v nečekaných životních situacích, matky či otce samoživitele, osoby po těžkém rozvodu či rozchodu, po těžkých úrazech (s trvalými následky), při náhlé ztrátě zaměstnání, životních jistot nebo důležité osoby, partnera či dítěte. Podporuji ty z vás, komu by mé služby pomohly se znovu zvednout a vrátit se na pevné koleje do plné síly. Však on se čas a prostor na placené služby zase jednou najde. Lidé obvykle nezapomínají na toho, kdo jim v těžkých časech nezištně pomohl.

 

Audiozáznamy z osobních konzultací

Osvědčilo se nám pořizovat si audiozáznamy z našich setkání. Díky tomu máte možnost neomezeně-krát si znovu poslechnout, o čem jsme se bavili, co jsme spolu řešili a jak jsme to vyřešili. S odstupem času poznáte, které informace se ukázaly jako zásadní pro vaši změnu a další cestu, které informace vám tehdy na setkání unikly, které jste už zapomněli atd. Je to taková sebe-konzultace.

Audiozáznamy pořizuji na vaše vyžádání a s vaším souhlasem. Jsou zdarma v ceně. Posílám vám je e-mailem jako link a heslo ke stažení. Je téměř pravidlem, že při následném znovu-poslouchání vám ještě dojdou některé hluboké souvislosti, které vám mezitím unikly, že se vám ukáže něco důležitého pro ještě hlubší pochopení vašeho problému, životní situace, příčin nemocí, životních zvratů apod. Z jedno setkání tolik fascinujících odhalení i po čase!