23.2.2016

Služby

Osobní konzultace

Při osobních konzultacích máme čas sami pro sebe. Jsme spolu v prostoru beze svědků, v příjemné atmosféře důvěry a bezpečí. Vedeme rozhovor mezi čtyřma očima, který je zpravidla hluboký a emotivní. Není výjimkou, že dojde i na papírové kapesníčky.

Pokud si to přejete, celé naše setkání nahrávám na diktafon, abyste se k němu mohli opakovaně vracet a znovu si všechno poslechnout. Určitě v něm překvapivě najdete i to, co jste prvně neslyšeli nebo co vám došlo až později po našem setkání. Audionahrávky jsou skvělá věc a pro vás určitě velkým pomocníkem.

Při osobních konzultacích spolu nejčastěji řešíme témata spojená se zdravím, emocemi a s vašimi stavy a pocity v těle, dále témata partnerských, sourozeneckých a rodinných vztahů, vztahů s dětmi a postojů k nim, se způsobem jejich vedení a výchovy, témata rodových zátěží a prokletí, a v neposlední řadě také témata osobní seberealizace, víry a smyslu života.

Stále častěji se mnou řešíte také témata vědomého partnerství, početí a těhotenství, rituálních porodů, emočního vyrovnávání se s potraty nebo interrupcemi, s odchodem dětí z domu, se stárnutím, s partnerskou nevěrou atd.

Při osobních konzultacích využíváme podle tématu, vhodnosti a potřeby nejen mluvené slovo, ale také diagnostické doteky, uvolňovací hmaty, energetická působení rukama nebo léčebné či hluboce relaxační masérské procedury.

Kromě osobních setkání se můžeme setkat také na dálku prostřednictvím Skypu nebo Messengeru. Takové osobní konzultace slouží k tomu stejnému účelu, ale mají výhodu v tom, že se skrze počítač nebo tablet můžeme potkat v libovolnou denní či noční dobu kdekoliv na světě.

 

Alternativní diagnostika & numerologie

Alternativní diagnostika je něco jako “rozborka do posledního šroubku“. Skvěle slouží k objektivnímu a detailnímu rozboru vaší osoby, rodiny, práce, vztahu, životní situace, zdraví, osobního potenciálu atd.

Tím, že mám k dispozici několik účinných diagnostických metod, vyberu pro vás takovou, která vám sedne na míru, která vám přijde srozumitelná ve vaší češtině a uvěřitelná, která vám dá uspokojující odpovědi na vaše otázky. Přivedu vás až k momentu “Ahááá!”. Na vaše otázky “Proč…” se mnou najdete svá “Protože…” .

Cílem služby alternativní diagnostiky neboli rozborky je pro mě detailní rozbor vaší situace nebo stavu tak, abyste mu dokonale porozuměli, a to nejlépe ještě v širších souvislostech. Budeme pracovat především s vašimi informacemi, které doplníme o různá zjištění. Budeme se držet logiky a rozumu, toho zdravého selského.

Ve službě alternativní diagnostiky používám své vlastní diagnostické metody, které vycházejí z principů několika uznávaných metod, také z mých životních zkušeností a zkušeností klientů. Všechny metody mám vyzkoušené nejprve sám na sobě a následně ověřené mnohaletou praxí v oboru. Stále se vzdělávám dále a využívám poznatky z příbuzných i vzdálených oborů, zejména pak z oborů anatomie, psychologie, psychosomatiky, symboliky těla, numerologie, živlové diagnostiky aj.

Kromě toho všechny své diagnostické a terapeutické metody vyučuji formou veřejných přednášek a besed, certifikovaných kurzů, seminářů nebo škol.

 

Rodinné terapie

Rodina a její fungování je v mé diagnostické a terapeutické praxi téma číslo jedna. Zajímají mě konkrétní role v rodině, rodinné vzory, vazby mezi členy rodiny, vize a směr rodiny, partnerské vztahy dvojic v rodině, vliv počtu a pořadí narozených dětí, jejich pohlaví a znamení, vliv potratů a interrupcí, vliv soužití s dalšími generacemi a sourozenci rodičů pod  jednou střechou, atd.

Při rodinných terapiích toho řešíme opravdu hodně. Nic nenecháváme náhodě a zabruslíme do všech koutů. Začínáme nejprve vámi coby rodiči a vaším vztahem, potom vašimi dětmi a nenarozenými potomky (z obou stran všemi, jedno, z kterého manželství), potom vašimi vnoučaty, pokud už jsou narozená, potom zpětně vašimi mateřskými rodinami a sourozenci (i těmi nenarozenými) a teprve potom vašimi prarodiči. Na všech generačních rovinách okolo vás existují odpovědi, které hledáte. A my je najdeme.

V možnostech rodinných terapií jsou také řešení rodových zátěží, dědičných prokletí. Je možno je otevřít a seriózně rozklíčovat. Dokonce je možno s nimi také účinně zatočit a ukončit je jednou provždy! Ale to je spíše na osobní rozhovor.

Při rodinných terapiích pracuji zejména s mou vlastní metodou “Rodinné trojúhelníky”, kterou také věřejně vyučuji formou certifikovaných kruzů. Ta dokáže během chvilky velmi přehledně a detailně vymodelovat vaši rodinu z pohledu fungování rodinných i rodových generačních rolí a jednotlivé vazby mezi nimi. Už jen toto je pro mnohé z vás zcela převratné, překvapující, emotivní, až spontánně léčivé. A to je jen úplný začátek! Snadno dokáže ukázat, kde konkrétně je základ problému, se kterým jste přišli, a co všechno je možno s ním dělat a do jakých až rovin.

Při rodinných terapiích používám své vlastní diagnostické a terapeutické metody. Jsou to zejména Rodinné trojúhelníky, Těhotenská rovnice, Čtyři fáze vztahů, Sedm fází ženy a muže a Progresní terapie atd.

 

Firemní terapie

Většina dobrých, zdravých, moderních a úspěšných firem v dnešní době funguje na principu rodiny. Klíčové jsou dnes měkké techniky, upevňování loajality, péče o zaměstnance a klienty, skvělý poprodejní servis a support.

Firemní terapie jsou službou, která vychází svými principy z terapií rodinných. To, co platí pro rodinu, to stejné platí i pro firmu. V úvodním rozhovoru s majitelem firmy nebo vedoucím pracovníkem uvádím informaci, že jeho firma nebo oddělení, které vede, je něco jako velká rodinná konstelace, ve které jsou jeho zaměstnanci pouhými herci v jeho soukromé osobní hře, která má od začátku naprosto jasný a jediný smysl – uzdravit jeho samotného jak fyzicky, psychicky, tak i duševně, ukončit neuzavřené záležitosti z jeho dětství a uzdravit mu jeho vlastní rodinu, pokud už nějakou má. To vše úplně přirozeně a zevnitř! Firmy jsou tedy pro mě především jedněmi velkými léčebnými nástroji pro jejich majitele, zakladatele nebo vedoucí pracovníky v závislosti na konkrétní struktuře firmy. A ve firemní terapii mi jde o to, aby na to tyto osoby přišly co nejdříve a mohla začít skutečná práce na léčení fungování firmy.

Ve firemních terapiích se zajímám především o malé firmy a řemeslníky. Funguji tam jako nezávislý odborný konzultant a poradce, něco jako je Zdeněk Pohlreich pro restaurace. Pomáhám při začátcích podnikání, při optimalizaci provozu, při zavádění nových projektů, produktů nebo kampaní. Radím se strukturami strategie, marketingu, webových stránek, reklamních aktivit, HR, úrovně a kvality služeb, corporate designu, navigací pro klienty.

 

Etikoterapie

Etikoterapie je pro mě nejvyšší forma terapie, jakou může terapeut poskytovat. Jde o terapii vnitřních hodnot, systému víry, morálky a cti, mravnosti. Pro jednoduchost to lidem vysvětluji tak, že jde o pomoc zkušeného člověka při vašem hledání a nacházení si nových vzorů v životě a ve směrech, kterými se vydáváte, o hledání vzrušujících smyslů života i oněch směrů, o jejich kreativní naplňování. Konkrétně mužům to vysvětluji tak, že pořádný chlap musí mít svou vizi, že chlap bez pořádné vize je jen prázdná nádoba a zoufalé zombie – živoucí mrtvola.

Při etikoterapiích vás navádím k tomu nejprve zjistit, kdo jste, jakou máte skutečnou životní energii a potenciál, jak s ním zacházíte a kam vás to směruje. Vedu vás k odhalení vašeho “osudu”, který tady máte naplnit než si budete schopni a ochotní vybrat další “osud”. Přivedu až k bodu, odkud si už dokážete poradit úplně sami, odkud se ve vás zaktivují samoléčebné síly, odkud sami dojdete do svého Středu k Prozření a Smíření.

Pomocí etikoterapie se můžete dostat zpátky do svého Středu, do své síly a do toku životní energie – do Flow. Změnite své myšlení a ppřehodnotíte svůj dosavadní systém životních hodnot a postojů. Tato změna se pak okamžitě odrazí na vašem zdraví, vztazích, v rodině i v práci.

 

Zážitkové masáže

Vypněte hlavu a dopřejte si u mě zážitkovou masáž. Od prvního okamžiku ucítíte, jak je příjemné, když se o vás někdo stará, dokonale se ve vás vyzná, vy se mu můžete oddat a důvěřovat,  a Pokud hledáte vhodné rituální tečky za uplynulými obdobími, nebo naopak jiskru pro blížící se změny v životě, jste na správné adrese. Našli jste.

 

Patronace začínajících masérů a terapeutů

Uvědomuji si, jak těžké to dnes mají začínající maséři a terapeuti. Je mnoho věcí, na které musí pamatovat, když se chtějí pustit na vlastní pěst do podnikání. Je mnoho nástrah, které na ně číhá za každým rohem, a odpočinek v nedohlednu. Jakmile se do toho jednou pustíte, není cesty zpět. Hodil by se zkušený průvodce, nejlépe kolega, který vás upozorní na chyby, které dělají začátečníci.

Nabízím vám, začínajícím masérům a terapeutům, i vám, kdo uvažujete o přechodu ze zaměstnání do podnikání, své odborné vedení. Budete se moci připravit na velký svět, udělat si podnikatelský plán, cenovou strategii, reklamní strategii, nechat si ode mě proklepnout vaše dovednosti a znalosti, vybrat se mnou vhodný prostor pro podnikání a zoficiálnit jej, postarat se o získání a udržení si klientů. To jen pro začátek. Ty ostatní věci spolu budeme řešit až budete mít nějaké zkušenosti a výsledky k optimalizaci.

 

Cesta maséra

Cesta maséra je 7-dílný cyklus seminářů pro maséry, kteří se rozhodli provozovat vlastní praxi. Podrobně se věnují jednotlivým segmentům masérského světa a fázím masérského života. Tyto semináře jsou vhodné také pro ostatní zájemce z příbuzných oborů péče o tělo např. pedikérky, kadeřníky, výživové poradce atd.

 

 1. Rozhodnutí stát se masérem
 2. Podnikatelský plán
 3. Ceny a cenotvrba, rozdělení si zdrojů příjmu
 4. Klienti a práce s klientelou, VIP skupiny
 5. Vlastní vzdělávací projekty, předávání know-how
 6. Tvorba vlastního týmu
 7. Síťová spolupráce

 

Ostatní služby

 • Pořádání veřejných akcí, kurzů, přednášek
 • Pořádání certifikovaných odborných škol
 • Pořádání festivalů Květ života www.festivalykvetzivota.cz
 • Vystupování jako host na akcích
 • Adminování diskusních skupin na facebooku
 • Patronace začínajících masérů
 • Publikační činnost – autorské články, skripta, manuály a knihy

 

Jak to u mě probíhá

Oficiálně od roku 2002 aktivně působím v oborech alternativní medicíny, pyschosomatiky a etikoterapie, alternativní diagnostiky a masérství. Za tu dobu jsem si ke všemu vybudoval vlastní přístup, metody a systémy, které také veřejně vyučuji. Našel jsem se v tom a realizuji se.

Mým úkolem je provázet klienty na jejich cestách za vědomými změnami v životě, myšlení, zdraví, vztazích, výchově nebo podnikání. Pomáhám jim postavit se nohama na zem, porozumět lépe sami sobě, zjednodušit si život, uzdravit se a začít žít kreativně, vášnivě, vymanit se ze starých výchovných programů, otevřít se příležitostem a využít svůj osobní potenciál.

Začínáme nejprve vašimi fakty. Na základě vašich informací z úvodního povídání příp. i z data narození a jiných údajů, které se nám mohou hodit, si dáme dohromady hlavní osu souvislosti příp. i časovou osu. Seřadíme informace podle různých podobností a logických klíčů a uděláme si v nich pořádek. Budu se vás doptávat na různé věci, i zdánlivě nesouvisející, a budu vám je doplňovat do hlavní struktury. Poskládáme ucelený logický a srozumitelný obrázek o vašem stavu či situaci. Vyvolá ve vás spontánní “šok”, protože si uvědomíte nové souvislosti a také nový pohled na ně. Zažijete hluboký “Ahááá!” moment, který v sobě obsahuje silné vlny emocí a energie. Dojde vám, co přesně se vám to děje, proč se vám to děje, proč se tak cítíte, proč to tak máte, odkud se to vzalo, zda je to vůbec vaše, co vám to má ukázat a co s tím můžete udělat atd.

Víte, miluji složitosti. Usmívám se, když je to jedna z prvních informací, kterou začínáte vaše povídání. Pokaždé se ukáže, že nejde o žádné složitosti, ale že je to jen hromada malých jednoduchostí, kterou jste si naházeli hala bala chaoticky do hlavy a v tomto stavu jste je tam nosili příliš dlouho na to, aby vám posléze neudělaly nějaký čurbes v životě. Zatím jsem ve své praxi nenarazil na nic, co by nešlo řešit a vyřešit.

Rád se s vámi proto pustím do rozkrývání a řešení složitých témat jako např. těžké nemoci, zranění, operace a dědičné nemoci, disfunkce těla a jeho orgánů, dědičné dispozice, rodové prokletí a opakování osudů po předcích, nesvoboda díky přiděleným životním a společenským rolím, závislostem z výchovy, dosaženým kariérním titulům nebo náboženskému přesvědčení, narovnání a uzdravení partnerských vztahů, manželství a rodiny, změna koncepce rodinných vztahů, ať už v mateřské, či vlastní rodině, vytvoření si zdravého domova pro rodinu a děti, uzdravení podnikání a celkové atmosféry ve firmě atd.

Rozhodněte se změnit zevnitř. Naším úvodním povídáním, diagnostikou a poskládáním uceleného obrazu jsme došli až do silných “Ahááá!” momentů. Stojíme teď před otázkou, co s tím.

Mohu vám nabídnout první možnost – propustit okamžitě a neřízeně všechny vaše zasekané emoce až do úplného vyprázdnění. Dostat se do stavu úplné úlevy, do vyprázdnění mysli i těla z emocí a napětí, do stavu “Jsem Nic / Nikdo”. Udělám vám k tomu bezpečný a trpělivý prostor, abyste své emoce propustili všechny ven ze sebe, jednou provždy a ukončili tak jejich dávný účel. Bude vám v tom stavu moc dobře. Nebude se vám chít už nic dalšího dělat, nikam pokračovat! Všudypřtomné dojetí a blaho. V tu chvíli by bylo nejlepší, kdybyste mohli jít okamžitě spát. Po probuzení byste se cítili doslova jako v novém světě, znovuzrození. Ne vždy je to ale nutné.

Mohu vá nabídnout také druhou možnost – pouhé “nažrání mozku” kvalitními informacemi a souvislostmi, uspokojení logiky a rozumu, pochopení vaší situace a stavu v hlubokých souvislostech. Mozek se tím uspokojí a bude schopen všechno přijmout bez kritického pochybování tak, jak to je, a smířit se s tím. Nastane ve vás stav rozumné rovnováhy, ovšem bez výrazné emoční koncovky. Uklidníte se v nitru a všechno ve vás se začne spravovat. Nikdo na vás nic nepozná, všechno bude pokračovat zdánlivě po staru, ale vy už bude uvnitř jiní, noví, uvolnění a nad věcí. Stačilo vám prostě jen něco pořádně pochopit. Informační satisfakce po přechozí zvědavosti? Ano.

Vzdejte se své kontroly a oddejte se vašemu “Flow”. To jediné, co vás ještě dělí od skutečné změny, je vaše staré myšlení. Se mnou sice zažijete silné a klíčové “Ahááá!” momenty, propouštění emocí a osvobození se od starého napětí, ale ty jsou “pouze laboratorní” s mou významnou podporou, protože to umím, protože vím, jak na to a kudy, a protože jsem na to odborník s dlouholetou praxí. Jenomže v reálném životě mě u sebe nebudete mít a budete se muset postarat sami o sobe! Skutečná změna k vám přijde tehdy, když jí k tomu vytvoříte příležitost a uděláte jí v sobě místo, aby vás mohla změnit.

Co konkrétně dělat. Zatoužíte po změně. Sami ji však z hlavy nejste schopni logikou a rozumem zařídit. Potřebujete k tomu spoustu energie, ale tu vaše hlava ani tělo teď jaksi nemají skladem. Na spálení starého a zrod nového to bude chtít ohromné množství bioenergie v těle. Takové palivo se nachází jedině v nějaké silné emoci, třeba ve vzteku, ale ten je příliš nestabilní a nebezpečný. Nejlépe bude dostat jej ve formě “Ahááá!” emoce, když vám v jednom monetě něco silného dojde. Jde se tedy na lov “Ahááá!” momentů.

Začnete vědomě vytvářet příležitosti pro zažití si “Ahááá!” momentů. Bez něj nebude palivo na změnu. Schválně si vyberete nějakou vaši problematickou oblast života, kde máte už dlouho zasekáno něco hodně bolavého, a schválně do toho začnete rýpat. Cílem je vyprovokování akce k tomu, aby se na tom dalo něco pochopit, co vám na tom dosud není jasné, k čemu jste zaujali závadný postoj. Vezmete si na to fundovaného odborníka, aby vám pomohl odhalit souvislosti a přivedl vás až k silnému “Ahááá!” momentu. Z tohoto hlediska mohu doporučit Rodinné trojúhelníky, rodinné konstelace, regresní terapii, kineziologii atd.

Najednou vám něco docvakne a přijde při tom silný “Ahááá!” moment. A už se vám emoce začnou valit z nitra na povrch jako velká povodeň. Zachováte vědomý nadhled a uděláte jim volnou cestu, ať si s vámi udělají, co potřebují. Naložíte s nimi moudře a necháte je vystupovat ze sebe až do úplného vyprázdnění. Formu projevování jich nechám na vás. Vyprázdníte se. Zcela se uvolníte. Je tu pouze váš dech a tlukot srdce. Nejste v tu chvíli nic ani nikdo. Ztratí se vám pojem o čase a prostoru. Rozplýváte se do sedačky nebo trávy nebo do toho, na čem zrovna sedíte či stojíte.

Uvolníte se ještě více. Staré už není. Jen prázdnota ve vás. Dýcháte, je to jediný rytmus, který vnímáte. Oddáte se mu. Vnímáte vaše Flow, tok životní energie. Vzdáte se kontroly nad situací, stanete se pouhými pozorovateli, třetími osobami, a odevzdáte se. Nezajímá vás, co bude za chvíli ani potom. Usnete nebo prostě vypnete do Stand-By režimu. Vědomí je pryč. Spíte. Mezitím vás vaše energie Flow zregeneruje, dobije baterie, odplaví zbytky starého myšlení, a připraví na probuzení. Probudíte se znovuzrození. Jupííí! Změna proběhla hladce, bezbolestně, přirozeně, na základě obrovské vlny energie z emocí kolem “Ahááá!” momentu.

Jedete další kolo. Je nové. … Ale jednou budete na konci i tohoto nového kola a přijde touha po změně. Už budete vědět, jak na to. Už víte, že se není čeho bát a že oddávání se a ztráta kontroly není vůbec nic nebezpečného, že je to jako když se oddáváte spánku.

Zakořeňte se v nové realitě. Po určité době, až si odžijete vaše nové nastavení, si už ani nevzpomenete, jací jste bývali dříve ve stresu a napětí. Změna proběhla vědomě, bezpečně a příjemně a vy jste se stabilizovali. Našli jste svůj vlastní návod na vědomou změnu. Je více než jisté, že od této chvíle začnou do vašeho života chodit silné “Ahááá!” momenty čím dál častěji. A každý z nich bude mít tu ohromnou kouzelnou moc vás změnit, odstřihnout od čerstvé minulosti, vyprázdnit emoční sklady a zregenerovat vaše síly na plné baterie.

Místo toho, abyste se změnili pouze jednou či párkrát za život, a to ještě z nesmírného násilného donucení, stane se s vámi pravý opak – začnete se vědomě měnit téměř neustále, popravdě při každém “Ahááá!” momentu. Budete jako surfaři, co ladně a snadno přeskakují z jedné vlny na druhou a užívají si pořádnou jízdu na nikdy nekončících vlnách, protože takové už moře zkrátka je – vytváří nekonečně mnoho vln za sebou. Tohle je život plný jiskřivé energie, dynamiky a Flow.