30.1.2016

O mně

Narodil jsem se ve středu 5. 11. 1975 v 7:35 hod. v Ostravě – Fifejdách. Jsem Štír s ascendentem ve Štíru. Mé životní číslo je 29 / 11 / 2. Jsem prvorozený syn obou mých rodičů. Mám 2 mladší sourozence – Pavel (Blíženec, 1979) a Eva (Štír, 1984). Jsem ženatý. S mou ženou Žanetkou (Štír, 1975) jsme manželé od r. 2004. Jsem otcem 3 děti – Filip (Beran, 1995), Alexej (Beran, 2007) a Zoe (Střelec, 2009).

 

Můj osobní příběh

To, kdo jsem dnes a co dělám, má svůj symbolický počátek v roce 2002. Byl to pro mě zlomový rok. Bylo mi 27 let a astrolog by řekl, že mi Saturn začal úřadovat. Všechny ty školy, které jsem vystudoval, a lidé, které jsem potkal, tu vojnu, kterou jsem absolvoval, ty kapely, ve kterých jsem hrál, ten svět showbyznysu, které jsem poznal, ta zaměstnání, kde jsem pracoval, ty projekty, které jsem rozjel, ty rodinné krize, které jsem zažil, i ty osobní a zdravotní kolapsy, kterými jsem si za cenu téměř nejvyšší prošel, všechny ty partnerské vztahy, které jsem žil, to všechno se mi stalo základem pro to, co přišlo v roce 2002.

Staly se tehdy dvě zlomové události, které navždy změnily můj život. Rozhodly o tom, kudy se budu ubírat dále. Tou první bylo, že jsem se seznámil s mou ženou Žanetkou a jejím tehdy sedmiletým synem Filipem a začali jsme být rodinou. Šlo to ráz na ráz jako v nějakém filmu. Druhou událostí bylo, že jsem založil Masérnu Na Dlani a začal si plnit sny o užitečném pomáhání druhým.

Obě tyto události ve mně otevřely úplně nové světy a já do nich vstoupil jako nezkušený začátečník. A nezkušeně také vypadaly moje začátky s rodinou i s masérnou. Staly se spojenými nádobami, které se mi navzájem odrážely a jedna druhou doplňovaly. To, co jsem prožíval a poznával doma v rodinném životě se Žanetkou a Filipem, jsem využíval u svých klientů v masérně. A naopak to, co jsem řešil a poznával v masérně s klienty, to jsem pak uplatňoval doma v rodině.

Netrvalo dlouho a život na obou těchto stranách začal významně houstnout, šmodrchat se a drhnout. Nedalo se pokračovat dále, aniž by se nemusela otevřít hluboká témata. Tušíte správně – šlo o nedořešené věci z minulosti. Nejprve z té nedávné, potom z té starší a posléze i z té nejstarší. Nebylo dne, kdy by na mě nevyskočili doma nebo v masérně nějací kostlivci z dávných rodinných vzorců nebo rodových zátěží. U klientů jsem se v tom ještě uměl jakž takž orientovat, ale u nás doma to bylo hotové emoční peklo.

Tehdy jsme se se Žanetkou rozhodli, že se tím nenecháme sežrat, jako se to stalo našim předkům, ale všechno společnými silami rozmotáme a narovnáme. Jako bychom se v té době znovu narodili. Jako příslib nové budoucnosti, pokud by se nám úkol zatočit s rodovými zátěžemi dařil plnit, se nám narodil syn Alexej – beran s životním číslem 1.

V masérně mi mezitím došlo, že už mě nebaví klientům pouze hasit jejich akutní požáry (bolesti a bloky v těle), že už chci s nimi dělat více než to. Že je chci naučit vnímat, co se jim tělo snaží bolestmi a bloky říkat, co musí změnit ve svém vnitřním nastavení, ve způsobu myšlení a ve způsobu prožívání emocí. Začalo mi období psychosomatiky a alternativní diagnostiky.

Kombinace psychosomatiky, alternativní diagnostiky a masáží se ukázala jako velmi správná cesta. Rozvinul jsem si vlastní metody a postupy, které zakrátko přinesly úžasné výsledky práce, rychle uzdravené klienty, rychle zažehnané bolesti a uvolněné bloky, významně pochopené příčiny a opravené závadné programy v myšlení, nadšené reference a veřejný věhlas.

Podobně jako jsem se od masáží posunul k psychosomatice, tak jsem se od psychosomatiky posunul k etikoterapii. Z masáží jsem si věděl rady s tělem, z psychosomatiky jsem si věděl rady s myšlením a prožíváním emocí, ale pořád jsem řešil člověka jako jedince. Neřešil jsem jeho duši, smysl života, vnitřní desatero, vztah k životu a k smrti, k majetku hmotnému i nehmotnému atd. Neřešil jsem jeho místo na světě ani jeho místo v mateřské rodině. Neřešil jsem jeho zážitky z puberty, z dětství, z porodu ani prenatálu. Neřešil jsem jeho početí ani minulé životy. Viděno dnešníma očima jsem v podstatě dohromady neřešil nic z toho důležitého, co ovlivnilo celý jeho osud, život nebo třeba cestu ke mně a ode mě dál. Řešil jsem pouze tělo a mysl.

Do cesty mi přišla etikoterapie. Udeřila do mě silou tsunami. Úplně mě to pohltilo. Celou duší jsem věděl, že to je konečně přesně to, na co jsem celé ty roky čekal, na co jsem se připravoval, kvůli čemu jsem to všechno své nahoru a dolů prožíval. To abych to tehdy ustál a nezkolaboval. Konečně jsem se dočkal. Cítil jsem se kompletní. Chodily mi každý den laviny indicií a vhledů. Dnes to vidím tak, že jsem zhltnul pilulku Pravdy stejně jako Neo v Matrixu. Můj život se tím od základu zatřásl a navždy změnil.

Jestli do té doby měly mé masáže a psychosomatika možností moře, s etikoterapií se přede mnou otevřel oceán. Bylo jasné, že má další cesta povede skrze poradenství, konzultace a terapie. A to je mou cestou dodnes.

Samozřejmě, že si jako masér vím rady s tělem, jako diagnostik s myslí, ale mou skutečnou vášní jsou terapie – mezilidské vztahy, zejména pak ty partnerské a rodinné, také rodinné systémy mateřských a vlastních rodin, rodová zatížení (prokletí rodu), opakování osudů a nemocí po předcích, spojení člověka s prostorem, s jeho zahradou a nejbližším okolím. Čím více toho vím, tím více jsem v němém úžasu, co všechno budu moci ještě uvidět a v jakých vrstvách.

 

Postupně jsem získal

Jako masér a alternativní diagnostik či terapeut jsem se detailně seznámil s lidským tělem, psychosomatikou i etikoterapií.

Jako zakladatel a majitel Masérny Na Dlani jsem poznal, co znamená podnikat v tomto oboru, jak budovat firmu od píky až k úspěšné značce na trhu, jak zakládat, „vychovávat si“ (motivovat) a vést tým masérů, a jak být oblíbeným manažérem.

Jako autor metod a postupů jsem poznal, co obnáší vymyslet a uvést v život vlastní masérské, diagnostické a terapeutické metody. Vymyslel jsem také vlastní modulový vzdělávací systém pro laickou veřejnost a maséry. Vymyslel jsem také vlastní kariérový systém pro maséry, abych jim měl co nabídnout k osobnímu, odbornému i společenskému růstu.

Jako lektor jsem poznal, co to obnáší stát před tabulí a umět podávat výklad tak, aby to posluchače bavilo a mělo pro ně přidanou hodnotu.

Kromě toho, co jsem poznával v Masérně Na Dlani, druhým pilířem poznání byla souběžně má vlastní rodina. Byla pro mě zdrojem nekonečné řady témat k prožívání ať už v oblasti partnerských vztahů, tak i v každodenním rodinném životě a v rodinných rolích.

V ostravském centru Antakarana jsem jako hlavní manažer zúročil vše, co jsem se do té doby naučil v Masérně Na Dlani. Podařilo se mi dostat jej zakrátko mezi pět nejvyhledávanějších center svého druhu v ČR. Dalo mi to rozsáhlé zkušenosti organizátora akcí. Za mou bezmála pětiletou kariéru jsme tam s mým 2-4 členným týmem zorganizovali na 3.000 malých či velkých akcí vč. přednášek, kurzů, besed, školení a festivalů! Bylo to jako jízda na šíleném tobogánu, denně zpravidla 3-5 různých akcí. Práce od rána do večera, od pondělí do neděle. Zajistit, nachystat, uklidit, vyúčtovat, vyhodnotit, naplánovat atd.

V roce 2018 jsem zatoužil po klidu. Toužil jsem vypadnout z více než dvacetiletého kolotoče každodenního vypětí a neustálého bytí ve střehu. Ozvala se ve mně touha osvobodit se, všechno pustit a stát se něco jako freelancerem, poutníkem, sám sobě pánem, bez pevného sídla a nikdy nekončících starostí se zajištěním provozu, lidí, lektorů, propagace, sociálních sítí apod. Už se mi nechtělo za nikoho a za nic navíc zodpovídat. Chtěl jsem vypnout a přejít na klidový režim ve vlastním tempu, dělat si pouze svoje věci, projekty, přednášky, kurzy atd.

Podařilo se. Konec celé této více než dvacetileté nadupané životní etapy byl relativně rychlý. Netušil jsem však, jak silnou manažerskou a organizátorskou kocovinu a abstinenční příznaky budu zažívat ještě dlouho potom.

 

Co bude, to teprve bude. Důležité je to, co je teď.

Nyní je rok 2021. Cítím se jako poutník, solitér. Prožívám stavy vnitřního klidu, spokojenosti a radosti ze všechno, co mi přichází každý den k poznávání. Soustředím se na spoustu zdánlivých maličkostí a rutinních věcí, jako kdyby byly velké, klíčové a významné. A ony takové potom jsou! Starám se s veškerou pečlivostí, tvořivostí a zápalem o můj rozsáhlý osobní svět, o mou rodinu, přátele, dům a zahradu. Dává mi to obrovský smysl. Soustředím se také na krásnou atmosféru setkání s krásnými lidmi – klienty u sebe v poradně a masérně. Dojímá mě jejich důvěra, když se na mě obracejí o pomoc. Soustředím se také na náhodná setkání s cizími lidmi, které potkávám venku na procházkách nebo i uvnitř v obchodech, na benzinkách, atd.

 

Můj „plán“ pro rok 2021

  • Dále se naplno věnovat individuálním službám, osobním konzultacím, alternativní diagnostice, terapiím a masážím.
  • Dále se věnovat svým akcím, přednáškám a kurzům. Nově k tomu přibydou zážitkové víkendy na horách.
  • Věnovat se vybrané skupině studentů v oboru psychosomatiky a etikoterapie.
  • Více se přenést do on-line světa a být tam více k dispozici.
  • Natáčet videorozhovory a podcasty.

 

A snad už mi Vesmír dopřeje i vhodné okolnosti k tomu, abych se mohl koncentrovaně vrhnout na spisovatelskou dráhu, jak mnozí z vás ode mě už několik let čekáte! 🙂