Vodní kýla u malých kluků

Vodní kýla u malých kluků je vážným tématem především pro maminky k hlubokému zamyšlení se nad sebou samými a vztahy s muži. Je výrazem nepochopení, nerespektování až pohrdání muži, mužským světem a mužským principem obecně.

Milé maminky kluků s vodní kýlou nebo nesestouplými varlátky. Když jste byly ještě malé, byla to vaše maminka, kdo vás seznamoval s mužským světem a uváděl do něj. Dělala to nejlépe, jak tehdy dovedla a vybírala pro vás pouze muže, které byla sama schopna vstřebat, uhlídat a kontrolovat. Do vašeho života se vám tím od narození dostávali muži / nemuži v různém stádiu zakrnění a pokroucení. Přesně podle filtru vaší maminky. Nemohly jste si moc vybírat. Máma muže přivedla, vy jste se učily napodobovat její manýry. Do hry začaly zasahovat i další ženy.

Vaše dětské a dívčí vnímání mužů a mužského světa, které v té době ještě mohlo být krásné, romantické, plné nadějí, zdravé, respektující a neposkvrněné, vám vehementně pokroutily vaše maminky, babičky, tety, sestřenice a samozřejmě i kamarádky.

Milé maminky. Pamatujte, že vaši synové se vám nenarodili pro to, aby vám hladili vaše dřívější bebí s muži, aby vám splatili všechny dluhy za všechny muže na světě, kteří vás kdy opustili, zklamali, zradili, zneužili či ublížili. Jsou tu od toho, aby vám dovolili odvážit se znovu o mužích snít! Tentokrát už zcela po svém, bez vlivu předsudků vaší matky a ostatních žen, od kterých jste se kdy něco o mužích učili.

Vaši synové díky své dětské křehkosti, zranitelnosti, bezmoci a totální odkázanosti na vaši péči, vás testují, jestli budete další ženská v pořadí vaší ženské linie, která promarní a zahodí svou šanci na obrodu. Testují vás a díky jejich pozornosti, vcítění se a oddané lásce vám dovolují si znovu vzpomenout na to, jak čistě jste kdysi dávno ještě muže vnímaly, zejména pak postavy vašich otců, bratrů a dědečků.

Vaši synové jsou tu od toho, abyste si narozdíl od reality, kterou jste na vlastní kůži dodnes s muži prošly, mohly centimetr po centimetru vypiplat muže přesně podle svých představ a tím v sobě vzkřísit a vyléčit své dětské a dívčí sny, touhy, představy, naivitu, čistotu, vzrušené tajemno v souvislosti s nimi.

Pouze tak dokážete svým synům vysnít a dopředu požehnat jejich nádherné, romantické, statečné, odvážné, rytířské, hrdinské a snad i královské budoucnosti. Pouze tak jim dokážete připravit úžasný balík obdivné, podpůrné a léčivé energie matky, který budou nezbytně potřebovat až se jednoho dne vydají z domu hledat sami sebe, bojovat s draky, dobývat neznámá území a dvořit se své princezně.

Pouze tak budete na své syny nejen jednou v budoucnu, ale už dnes a zítra, než se rytíři vůbec stanou, pyšné. Pyšné, protože to, jací jsou, bude vaše zásluha. Budete vědět, co do nich vkládáte den za dnem, jaká je vaše láska, která je na každém kroku i pádu provází. Pouze tak budete jednou, až si svých synů užijete dosyta a přijde správný čas, připravené je s úctou, pokorou, láskou a požehnáním předat jejich vyvolené do náruče jako svůj největší vypiplaný poklad na světě.

Kéž za vámi v každém dni stojí sám Bůh či Gaia, abyste od nich měly nekonečnou sílu svou láskou syny zahalovat jako neviditelným pláštěm a oni mohli najít důstojnou cestu za svým Světlem.