Dvanáct znamení zodiaku: BERAN | Přednáška z celoročního cyklu s Markem Ščotkou v Ostravě

Zveme vás na první přednášku z nového celoročního cyklu „Dvanáct znamení zodiaku“ zaměřeného na podrobné seznámení s jednotlivými znameními v roce. Každá z dvanácti přednášek cyklu je zaměřená vždy na jedno konkrétní znamení zodiaku. Díváme se na něj ze všech možných úhlů pohledu tak, abyste měli kromě běžně dostupných informací také přehled o jeho fyzickém, psychickém i duchovním poslání, o jeho živlu a jak s ním pracovat vůči ostatním živlům, o jeho silných a slabých stránkách, o jeho vztazích a poslání v rodině, o jeho poslání, když se narodí do rodiny v konkrétním pořadí mezi ostatními děmi vč. potratů, o vlivu pohlaví na jeho vlastnosti, o motivaci, zdravotních rizicích i o přirozených způsobech uzdravení atd. Budou to zkrátka přednášky nadupané až po strop užitečnými praktickými informacemi, které můžete využít ve všech sférách života, v osobním sebeobjevování, v partnerských vztazích, při výchově dětí, v personalistice, při cílené tvorbě pracovních a jiných týmů atd.

Praktický výcvik masérů – Symbolika vnitřních orgánů břicha a hrudníku II. | Workshop s Markem Ščotkou v Ostravě

Zveme vás začínající laické i OSVČ maséry a ostatní vážné zájemce o alternativní diagnostiku a terapie přijít si rozšířit vaše praktické znalosti alternativních diagnostických metod a umění čtení těla pomocí symboliky těla. Tento workshop proběhne pod vedením zkušeného lektora Marka Ščotky – maséra, etikoterapeuta a autora několika úspěšných metod alternativní diagnostiky. Budeme se zabývat alternativním diagnostikováním vnitřních orgánů břicha a hrudníku na ležícím (oblečeném) klientovi pohledem a dotekem. Budeme se učit skládat jeho diagnostický obraz.

Beseda s Markem Ščotkou v rámci Léčivého divadla Gabriely Filippi v Olomouci

Zveme vás na poučné představení Léčivého divadla Gabriely Filippi s názvem „Andělé v mém srdci“, které proběhne tentokrát v Olomouci. Ve druhé části programu si poslechněte besedu s ostravským etikoterapeutem Markem Ščotkou o tom, jak zastavit začarovaný kruh osudů, nemocí, závadných životních postojů a vztahů.

Psychosomatické příčiny potíží dolních končetin a pánve | Celodenní workshop s Markem Ščotkou v Prostějově

Zveme vás na praktický workshop s alternativním diagnostikem a etikoterapeutem Markem Ščotkou v Prostějově zaměřený na téma Psychosomatické příčiny dolních končetin a pánve. Budeme společně odhalovat jednotlivá tajemství symboliky těla v daných partiích, bavit se o mechanice Přečíst si víc oPsychosomatické příčiny potíží dolních končetin a pánve | Celodenní workshop s Markem Ščotkou v Prostějově[…]

Praktická numerologie 1 | Celodenní výcvik s Markem Ščotkou v Uherském Hradišti

Zveme vás na první celodenní lekci 3-dílného kurzu Praktické numerologie s Markem Ščotkou v Uherském Hradišti. Naučíte se hravou a zábavnou formou krok za krokem rozumět číslům a jejich skrytému významu pro hmotný i duchovní svět. Naučíte se využívat čísla z data narození k velmi praktickým účelům v běžném každodenním životě, ve vztazích, v osobním směřování, v umění plánovat si věci na vhodnou dobu, v umění odhalovat skryté souvislosti u vašich partnerů, rodiny, sourozenců, dětí, přátel i kolegů v práci. Díky tomuto kurzu si velmi zpřehledníte a zjednodušíte život a vztahy.

Cesta maséra IV.: Klientela a VIP skupiny | Přednáška | Marek Ščotka, Ostrava

Zveme vás na přednášku Marka Ščotky, zakladatele Masérny Na Dlani, pro začínající i zkušené maséry a ostatní OSVČ živnostníky. Marek vám nabídne velmi neotřelý, komplexní a detailní pohled na dané téma, odhalí skryté souvislosti podstatné pro úspěšnou praxi a poskytne k užitku své dlouholeté osobní zkušenosti nejen z masérského oboru.

Vztahy a výchova podle znamení a živlů | Celodenní seminář s Markem Ščotkou v Brně

Zveme vás na celodenní praktický kurz s Markem Ščotkou, ve kterém zblízka poznáte velmi netradiční ucelený pohled na něco tak známého a zdánlivě obvyklého jako je zvěrokruh a živly. Jde o jednu z klíčových metod, o které se Marek opírá ve své každodenní odborné diagnostické a terapeutické praxi. Rozšroubujte si do posledního šroubku vaše vztahy s dětmi, sourozenci nebo rodinou, s přáteli, kolegy atd. 

Vztahy a výchova podle znamení a živlů | Přednáška Marka Ščotky v Razové u Bruntálu

Zveme vás na přednášku Marka Ščotky, známého ostravského etikoterapeuta a alternativního diagnostika, o tom, jak se skvěle zabavit tím, co o sobě a druhých zjistíte z vašich znamení a živlů např. proč jste se narodili zrovna v tomto pohlaví a znamení, proč jste se setkali a proč teď, co přesně si máte navzájem předat, co má a co nemá cenu od sebe navzájem očekávat, i to, co nikdy nemělo cenu od druhých očekávat. Rozšroubujte si vztahy s dětmi, sourozenci nebo rodinou, s přáteli, kolegy atd.

Kurz praktické numerologie I. | Marek Ščotka, Ostrava

Zveme vás na první lekci 3dílného Kurzu praktické numerologie s Markem Ščotkou. Jde o veřejný certifikovaný kurz přístupný libovolným zájemcům z laické i odborné sféry, jehož cílem je vás během tří samostatných ucelených lekcí provést hlavními základy praktické numerologie a naučit vás číst a využívat svět čísel resp. dat narození vědomě ve váš prospěch. Můžete očekávat, že absolvováním kurzu se váš život ještě více zjednoduší, zpřehlední, a zkvalitní.

Symbolika nohou a pánve | Přednáška | Marek Ščotka, Olomouc

Zveme vás na přednášku ostravského etikoterapeuta, alternativního diagnostika a numerologa Marka Ščotky o tom, co se nám nohy a pánev snaží říct svým stavem, vzhledem, tvarem, proporcemi a nemocemi. Poodhalte tajemství psychosomatiky a symboliky těla. Prozkoumejte vztahy mezi myšlením, cítěním a tělem. Poznejte mechanismus, jak se myšlení postupně zhmotňuje do těla.

Mámy Supermam(n)ky | Beseda | Marek Ščotka, Ostrava

Ve spolupráci se Spolkem LANADE – Laskavá náruč dětem vás zveme na zážitkovou besedu s ostravským etikoterapeutem, alternativním diagnostikem a numerologem Markem Ščotkou na téma Kouzlo a úskalí života matek, jejich dětí a partnerů.

Rodinné trojúhelníky | Přednáška | Marek Ščotka, Orlová

Zveme vás na zábavnou i též velmi poučnou přednášku známého ostravského etikoterapeuta Marka Ščotky věnovanou tématu Rodinných trojúhelníků, vztahům a schématy vztahů mezi jednotlivými členy mateřské rodiny a jejich přenosu do každodenního života, práce, seberealizaci atd.

Rodinné trojúhelníky | Celodenní seminář | Marek Ščotka, Pardubice

Zveme vás na celodenní seminář ostravského etikoterapeuta Marka Ščotky určený laické i odborné veřejnosti jako výcvik alternativních diagnostiků s názvem Rodinné trojúhelníky. Metoda Rodinné Trojúhelníky je originální alternativní diagnostická a terapeutická metoda Marka Ščotky pro rychlou pomoc ve vztazích. Metodou Rodinné Trojúhelníky vám jasně a názorně ukáži, kde z vás, nevinných duší, udělali vědomé otroky středověkých bludů. Ukáží vám, jak si můžete sami sjednat rychle ve vztazích jasno a pořádek.

Těhotenská rovnice II. | Praktický výcvik | Marek Ščotka, Olomouc

Zveme vás na praktický výcvik využívání metody „Těhotenská rovnice“ pro velmi rychlé a přehledné rozklíčování osobních i rodinných osudů, rodových prokletí a důležitých událostí, které stojí za vaším úspěchem či neúspěchem, za vaším pevným či chabým zdravím a psychikou, za vašimi vztahy a dětmi. Tento výcvik je vhodný pro laickou i odbornou veřejnost a je veden samotným autorem této metody – známým ostravským etikoterapeutem Markem Ščotkou.

Rodinné trojúhelníky II. | Přednáška | Marek Ščotka, Frýdek – Místek

Zveme vás na druhý díl přednášky ostravského etikoterapeuta Marka Ščotky Rodinné trojúhelníky věnovaný Tentokrát symbolice zlomových událostí a životních zkoušek v osobní sféře, ve vztazích a rodinách, jako např. mimoděložní těhotenství, samovolný potrat, vědomá interrupce, úmrtí, zdospělení, zestárnutí, odchod nebo rozvod atd.

OSTRAVA | Symbolika těla: Záda a páteř | Celodenní seminář s Markem Ščotkou

Poznejte a vyzkoušejte si tři velmi netradiční metody alternativní diagnostiky pro čtení zad a páteře pouhým pohledem a dotekem. Poznejte jejich symboliku a vše, co dokáží o člověku svým tvarem, proporcemi, stavem a vzhledem během pár okamžiků prozradit. Poskládáte si svůj diagnostický obraz. Naučíte se, jaké kroky vzhledem k vašim přirozeným dispozicím a dosavadnímu životu udělat pro dosažení stavu trvale bezbolestných zad a páteře.

OLOMOUC | Úvod do Těhotenské rovnice | Přednáška Marka Ščotky

Zveme vás na přednášku ostravského etikoterapeuta, alternativního diagnostika a numerologa Marka Ščotky věnovanou tématu začarovaných kruhů v životě, zdraví, vztazích a výchově, opakovaných osudů po předcích, přebírání zdravotních komplikací, páchání dobra a dobrovolného vězení v partnerských stangancích.

KLECANY U PRAHY | Symbolika zad a páteře | Celodenní seminář s Markem Ščotkou

Zveme vás na celodenní prožitkový seminář s ostravským etikoterapeutem Markem Ščotkou zaměřený na výuku a praxi metod alternativní diagnostiky a etikoterapie, jak číst záda pouhým pohledem a dotekem, jak dosáhnout stavu trvale bezbolestných zad a páteře pochopením jejich symboliky a změnou myšlení a životních postojů.

Těhotenská rovnice | Celodenní kurz | Marek Ščotka, Uherské Hradiště

Neopakujte chyby svých předků ani jejich osudy. Nesplácejte za nikoho dluhy minulosti – nejsou vaše – mají je splatit jiní. Neopakujte nemoci, které nejsou vaše, kterým nerozumíte a které mají nad vámi moc. Spojte síly a vysvoboďte sebe, vaše partnery, děti a vnoučata. Ukažte druhým, že to lze, ať to mohou zvládnout také!

TŘINEC | Rodinné trojúhelníky | Festivalová přednáška Marka Ščotky

Zveme vás na netradiční přednáškovou show ostravského etikoterapeuta, alternativního diagnostika, numerologa Marka Ščotky nazvanou Rodinné trojúhelníky, kterou vám nabízíme v rámci VII. Ezoterického fetivalu v Třinci. Bude ochutnávkou stejnojmenné alternativní diagnostické a terapeutické metody založené na vědomém fungování nikoliv již ve dvojicích a párech, ale nově už v trojúhelníku. Dozvíte se, jak si rychle zpřehlednit a narovnat partnerské vztahy, vztahy s dětmi a vnoučaty, s kolegy a přáteli. Poznáte, že dva jsou na kvalitní vztah málo a tři zase moc a jak se s tím v sobě i navenek popasovat. Přijďte do učebny č. 2. od 14:30 – 16:00 hod.

Těhotenská rovnice | Úvod

Autor: Marek Ščotka | Více na www.marekscotka.cz. Co je to Těhotenská rovnice Jde o novou alternativní diagnostickou metodu, která se zaměřuje na přesné rozklíčování souvislostí a příčin nemocí, rodových a rodinných zátěží, psychických Přečíst si víc oTěhotenská rovnice | Úvod[…]