PSYCHOSOMATIKA
A ETIKOTERAPIE.
VZTAHY A RODINA.
ZDRAVÍ A Symbolika
nemocí. Cesta.
ZÁŽITKOVÉ MASÁŽE.

V ČEM VÁM MOHU POMOCI

Psychosomatická poradna - Symbolika těla, tělesných proporcí a nemocí
Alternativní diagnostika aktuální životní situace, rozbory příčin a možná řešení
Numerologie - Alternativní rozbory osobností a vztahů - Vhodná výchova a vedení
Rodinné trojúhelníky a Těhotenská rovnice - Rozbory rodiny, rodových linií a zátěží
Etikoterapie - Alternativní vedení při zavádění vědomých změn v životě, myšlení a vztazích
Rituální zážitkové masáže - Vědomé ukončení uzavřených životních etap a období
Poradenství pro OSVČ podnikatele - Rozbory fungování pracovních týmů
Patronace a garantování začínajících OSVČ masérů, diagnostiků a terapeutů
Celoživotní vzdělávání a profesionalizace OSVČ masérů, diagnostiků a terapeutů

JAK TAKOVÁ POMOC PROBÍHÁ

Když si mě vyberete za svého osobního či rodinného terapeuta, za zkušeného průvodce vaší situací a stavem, chci, aby se stalo to, co od mé pomoci očekáváte. Nic nenecháme náhodě. Budeme spolupracovat. Zapojím vás do hry a povedu krok za krokem. Půjdu však zároveň s vámi. Budu vedle vás. Bude vás to bavit. Nepolevíme, dokud nebudeme v cíli.

Nakrmíme váš mozek a jeho závadné myšlenky, myšlenkové vzorce a programy, které jsou vaší největší překážkou. Nakrmíme jej těmi správnými informacemi, které potřebuje. Použijeme k tomu úplně jednoduchou logiku - zdravý selský rozum. Žádné emoce zde nebudou na místě! Jejich čas teprve přijde. Poznáte to sami!

Začneme podrobným rozborem vaší situace a stavu, důslednou detektivní prací a systematickou diagnostikou. Budu se vás ptát na nejrůznější věci vč. těch hodně osobních, hodně na tělo a hodně do hloubky. Přivedu vás až na hranice vaší komfortní zóny. Tím však neskončím. Udělám jeden krok přes ní a...! Bingo! Přesně do černého. Trefa rovnou do skutečné příčiny vaší situace a stavu! Něco se s vámi v tu chvíli stane. Něco se ve vás rozjede! Ano! Rozjedou se vaše emoce. Přišel jejich čas. Vytáhneme je na povrch a osvobodíme z nedobrovolného vězení ve vás. Všechno vám během sekundy dojde! Bude to fičák!

To byl náš cíl! Nakrmili jsme váš mozek a ten svolil s uvolněním nahromaděných emocí. Uvolnili jste své emoční cesty! Vaše staré závadné Já zanikne a zrodí se nové Já.

Až velké emoce opadnou a vy se budete cítit osvobození a znovuzrození, dáme si spolu vodu, čaj nebo kafe. Chvíli si jen tak pomlčíme. Pak si shrneme, co jsme dnes vlastně zažili, jaký byl váš problém, co bylo jeho příčinou, jak jsme se k ní dopátrali a jaké pro vás bylo pustit se řetězu a nebránit svým emocím vyjít ven až z morků kostí, mysli a snad i duše.
NASTAL ČAS NA ZMĚNU DO HLOUBKY.

ZMĚŇTE SE!

Každý okamžik se v nás rodí něco mimo rozum a logiku. Rodí se v nás pocity. Spousta pocitů. Některé ani ve vědomí neregistrujeme. Jsou v nás a nikdo neví, odkud se berou. Jsou v nás a rozum se je snaží okamžitě ovládnout, řídit a kontrolovat. A daří se mu to. Naučili jsme ho to. Vychovali jsme ho k tomu. Naučili jsme rozum pojmenovávat a škatulkovat pocity a přidělovat jim vymezený prostor. Dokonce jim určujeme pravidla, jak se mají v našem těle chovat. Jsme sami přece slušně vychovaní!

Pocity tuhle hru na kontrolování a řízení s mozkem nehrají. Nechytají se. Mají úplně jiný úkol než hrát s mozkem jeho hry. Pocity totiž nemají žádný rozum, logiku ani uvažování, chápání či ego. Jsou pouze energií. Za chvíli se pár přibývajících podobných pocitů spojí dohromady a vytvoří spolu silnou emoci, která má ohromnou sílu, energii a vysokou prioritu pro tělo.

Nevyužití energie emocí je trestné. Jejich blokování je osudné. Emoce mají prospěšně posloužit tělu a důstojně v míru odejít. Jsou detoxikační energie těla, jeho životní síla.

Emoce nesmí zůstat zablokované v těle. Nevypuštěné ven jej destruktivně poškodí. Naučím vás o tom více na svých přednáškách a kurzech. Jednotlivcům pomohu vysvobodit z těla jejich zablokované emoce a uzdravit se.

  • Logicky, tj. zdravým selským rozumem, spolu rozkryjeme skryté souvislosti tvého života a zviditelníme možné příčiny tvých potíží. Uvidíš je, pochopíš je a okamžitě se ti uleví.

  • Vědomé změny v životě vyžadují pevný základ v pochopení situace a širokých souvislostí - rozumové vědění, o co jde. Vyžadují také velmi silnou, často až hraniční emoci pro rozhodnutí a vědomý souhlas se započetím změn. Vyžadují však také ohromné množství životní energie pro zavedení změn a odolání pokusů ega a okolí vrátit všechno do starých kolejí. Etikoterapie je jednou z cest, jak toto všechno zvládnout. Povedu tě. Alespoň zpočátku.

  • Někoho stačí inspirovat a navést vlastním příkladem, jiného zas slovy a tichem. Někteří potřebují dotek a fyzický prožitek, aby uvěřili a spustila se jim lavina změn. Zbytek už se pak děje přirozeným samospádem.

  • Své poznatky sdílím s lidmi všemi možnými způsoby. VYučuji, pořádám akce, vedu diskusní fóra, píšu blogy, skripta, knihy, natáčím audia a videa.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Přečti si mé články, ve kterých se podrobně rozvádím o mých pohledech na věc.